дома » Рефераты » ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆ
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆ

Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Գլուխ 8.1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆ:

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

MLM — Զահլահանություն թե՞ բիզնես:

Ընտանիքների ել գործարարության տնտեսագիտությունը որեւէ արտակարգ
խնդիր չի ներկայացնում: Սակայն այլ է պետական հատվածի
տնտեսագիտության պարագան: Շատերը, նույնիսկ դեռ ոչինչ չիմացած,
«գիտեն» , որ սիրում կամ ատում են կառավարությանը, որ կառավարությունն
է մեր կործանման կամ փրկության պատճառը:
Փորձենք գլուխ հանել այս մտայնությունից’ խնդիրը լուծելով երկու
փուլով: Նախ, անհրաժեշտ է պետական հատվածի տնտեսագիտության
մասին որոշ բան իմանալ, որի շուրջ, ըստ էության, բոլոր տնտեսագետները’
անկախ քաղաքական գունաշերտից, համակարծիք են: Թեեւ այս հարցերը
վիճահարույց չեն, սակայն կարետր են, թերեւս’ զարմանալի: Դրանք հարցի
այն կողմերն են, որոնք քննության կառնենք ստորեւ: Ապա, այնպիսի
հարցեր են, որոնց շուրջ ազատախոհներն ու պահպանողականները չեն
համաձայնում: Հիմնականում դրանք, ավելի շուտ, տնտեսության գործերում
կառավարության արդյունավետության վերաբերյալ են, քան’ պետական
հատվածը ՀԱԱ-ին հարմարեցնելու ձեւի մասին: Այստեղ է, որ Երեւան է
գալիս առաջարկի տնտեսագիտությունը’ պահանջարկի տնտեսագիտության
հետ բանավիճելու: Բանավիճող կողմերին կներկայացնենք հաջորդ գլխում:
Նախ’ հարկ է պարզաբանել հիմնական որոշ հարցեր:

109

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика