дома » Рефераты » Տնտեսագիտություն բոլորի համար
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

Տնտեսագիտություն բոլորի համար

Տնտեսագիտություն բոլորի համար — ԲՈՎԱՆԴՍԿՈԻԹՅՈԻՆ

Рефераты. Редкие книги.

Ռոբրթ Հայլբրոունր
Լեսթր Թարոու
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

Տնտեսագիտություն բոլորի համար

Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ԲՈՎԱՆԴՍԿՈԻԹՅՈԻՆ
Ներածություն …… 9

I
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐ (էջ 1-25)

ԿԱՊԻՏԱԼԻԶՄ. ՈՐՏԵՂԻ ՞Ց ԵՆՔ ԳԱԼԻՍ … 11
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԾՆՈՒՆԴԸ .. 15
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՍԱՆՁԱԶԵՐԾՈՒՄԸ … 19
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ .. 21
ԵՐԵՔ ԴԱՇՏԵՐՆ ԸՆԴԴԵՄ ԵՐԿՈՒՍԻ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ … 22
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ … 24

ԳԼՈՒԽ 2. ԵՐԵՔ  ԽՈՇՈՐ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ (էջ 28-46)

ԵՐԵՔ  ԽՈՇՈՐ ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ … 28
ԱԴԱՄ ՍՄԻԹ (1723-1790) — ՄՏԱՑՐԻՎ ՊՐՈՖԵՍՈՐԻ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ … 28
ԿԱՈԼ ՄԱՐՔՍ (1818-1883) — ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԻ ԿԻՍԱԴԵՄԸ … 35
ՋՈՆ ՄԵՅՆՐԴ ՔԵՅՆՁ (1883-1946) — ԲԱԶՄԱԴԵՄ ԱՆԳԼԻԱՑՈՒ ԴԻՄԱՆԿԱՐԸ … 42

ԳԼՈՒԽ 3 ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐԸ (էջ 47-59)

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐԸ … 47
ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՈՒ ԱՇԽԱՐՀՆԵՐԸ … 47
ՖԻՐՄԱՆԵՐԻ «ՇՔԵՐԹԸ» … 50
ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ … 52
ՉՔԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ … 55
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵԸԻ «ՇՔԵՐԹԸ» … 57
ԿԱՈԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ … 57

ԳԼՈՒԽ 4 ՄԻՏՈՒՄԸ (էջ 60-80)

ՄԻՏՈՒՄԸ …. 60
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԸ ….  61
ԵԿԱՄՏԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  . . . . 65
ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄԸ  . …. 68
ԳՆԴԱՍԵՂԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՀԱՐԱՀՈՍ ….72
ՄԵԾ ԿԱՈԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ Ի ՀԱՅՏ ԳԱԼԸ  …..73

II
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆ. ԲԱՐԳԱՎԱՃՄԱՆ ԵՎ ՀԱՊԱՂՄԱՆ ՎԵՐ՚ԼՈՒԾՈԻԹՅՈԻՆ

ԳԼՈՒԽ 5 ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ  ….  80
ԻՆՉԻՑ է ԿԱԶՄՎԱԾ ՀԱԱ-Ը …. 81
ԻՆՉ է ԱՍՈՒՄ ՄԵԶ ՀԱԱ-Ը ….  85

ԳԼՈՒԽ 6 ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄ …. 89
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾԱԽՍՈՒՄ …. 90
ԵՐԿՈՒ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ ՄԻԱԿՑՈՒՄԸ  ….92
ԿԱՈԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  …. 95

ԳԼՈՒԽ 7 ՊԱԱԻՎ ՍՊԱՈՈՒՄ. ԱԿՏԻՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄ

ՊԱԱԻՎ ՍՊԱՈՈՒՄ. ԱԿՏԻՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄ  ….99
ՍՊԱՌԵԼՈՒ ՀԱԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ   …. 99
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԸ   …. 102
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԲՈՐՍԱՆ Եվ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ   ….107

ԳԼՈՒԽ 8 ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏՆՏԵՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏՆՏԵՄԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  . . . . 109
Ի՞ՆՉ ԱՍԵԼ է ԿԱՈԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ….109
ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  ….110
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՏՎԱԾ …. 112
ՊԱԿԱՍՈՐԴԱՅԻՆ ԾԱԽՍՈՒՄ   …..114
ԴՐԱՄ ՀԱՏԵԼՈՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ   ….. 118

ԳԼՈՒԽ 9 ԲԱՆԱՎԵՃ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

ԲԱՆԱՎԵՃ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ ….. 121
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  ….. 124
ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ….. 126

ԳԼՈՒԽ 10 ԻՆՉ ԱՍԵԼ է ՓՈՂ

ԻՆՉ ԱՍԵԼ է ՓՈՂ ….129
ԿԱՆԽԻԿ ԴՐԱՄ ԵՎ ՎՃԱՐԱԳԻՐ ….129
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՏՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ . . . 131
ԹՂԹԱԴՐԱՄ Ե վ ՈՍԿԻ ……134

ԳԼՈՒԽ 11 ԻՆՉՊԵՍ է ՓՈՂԸ ԳՈՐԾՈՒՄ

ԻՆՉՊԵՍ է ՓՈՂԸ ԳՈՐԾՈՒՄ …..138
ԻՆՉՊԵՍ է ԳՈՐԾՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՏՈՒՆԸ ….. 139
ԻՆՉՊԵՍ է ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՏՈՒՆԸ ՓՈՂ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ……141
ՄՈՆԵՏԱՐԻԶՄ …. 145

ԳԼՈՒԽ 12 ԳՆԱՃ

ԳՆԱՃ …. 148
ԳՆԱՃԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ …. 148
ԵԼՔԸ ԳՆԱՃԻՑ  …. 153
ԳՆԱՃԻ ՀԱՂԹԱՀԱՐՈՒՄԸ  ….155
ՍՈՑԻԱԼ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  . . . 156
ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ  …. 158
«ՍՈՒՂ» ՓՈՂ  …. 160
ՉԼՈՒԾՎԱԾ ԽՆԴԻՐԸ  …. 161

ԳԼՈՒԽ 13 ԵՏ ՄՆԱԼԸ. ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄԸ

ԵՏ ՄՆԱԼԸ. ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄԸ   …..163
Ի՞ՆՉ է ՊԱՏԱՀԵԼ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ   . . . . 164
ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈԻԹՅԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐԸ   ……….. 167

I I I
ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈԻԹՈԻՆ . ՇՈԻԿՍՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸ

ԳԼՈՒԽ 14 ԻՆՉՊԵՍ է ՇՈՒԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

ԻՆՉՊԵՍ է ՇՈՒԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ …. 174
ԳՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  …. 175
ԲԱՇԽՄԱՆ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄԸ  …. 180
ԲԵՆԶԻՆԻ ՆՈՐՄԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԵ՞ՇՏ ԲԱՆ է, ԹԵ ՈՉ  …. 184

ԳԼՈՒԽ 15 ՈՐՏԵՂ է ՇՈՒԿԱՆ ՁԱԽՈՂՎՈՒՄ

ՈՐՏԵՂ է ՇՈՒԿԱՆ ՁԱԽՈՂՎՈՒՄ …. 185
ԵՐԲ ԳԵՐԻՇԽՈՒՄ է ԱՆՏԵՂՅԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  . . . . 185
ՏՆՏԵՍԱԳԵՏՆԵՐԻ ՏԱՐԱԿԱՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿ ԱՅԼ ՊԱՏՃԱՌ …. 187
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ …. 188
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԶՂԱԿՆԵՐ …. 191
ՇՈՒԿԱՆ՝ ՄԻ ԱԿՆԱՐԿՈՎ …. 195

ԳԼՈՒԽ 16 ԱԿՆԱՐԿ ԽՈՇՈՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԱԿՆԱՐԿ ԽՈՇՈՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  . . . . 197
ՄԵՆԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ «ԳԻՆԸ» …. 198
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ….. 201

ԳԼՈՒԽ 17 ԵԿԱՄՏԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

ԵԿԱՄՏԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ  …. 208
ՀԱՐՈՒՍՏ, ԱՂՔԱՏ  …. 208
ՊՈՒԵՐՏՈՈԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՄԵՔՍԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՀՆԴԿԱՑԻՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՔ   ….. 213
ԵԿԱՄՏԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ   …. 214
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ    . . . . 216
ԱՆԱՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱՎԱԱԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   ….. 218

IV
ՄՆԱՑՅԱԼ ԱՇԻԱՐՀԸ

ԳԼՈՒԽ 18 ԴՈԼԱՐԻ ԳՆՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԴՈԼԱՐԻ ԳՆՈՐՈՇՈՒՄԸ   ….224
ԴՈԼԱՐԻ ԳԻՆԸ  …. 224
ԸՆԹԱՑԻԿ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱ  …. 227
ԿԱՊԻՏԱԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱ  …. 228
ԲԱՐՁՐ ԵՎ ՑԱԾՐ ԴՈԼԱՐԻ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ   . . . . 230
Ի՛ ՆՉ ԿԱՐԵԼԻ է ԱՆԵԼ   ….. .233
ՏԱՐԱԴՐԱՄ ԵՎ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆ  …. 236

ԳԼՈՒԽ 19 ԲԱԶՄԱԶԳ ՁԵՈՆԱՐԿՈՒԹՁՈՒՆԸ

ԲԱԶՄԱԶԳ ՁԵՈՆԱՐԿՈՒԹՁՈՒՆԸ  …. 238
ԲԱԶՄԱԶԳ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵԱԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  …. 240
ԲԱԶՄԱԶԳ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ  …. 241
ԲԱԶՄԱԶԳ ՁԵՈՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԼԵՄՆԵՐԸ    . . . . 244
ԹԵՐԶԱՐԳԱՑԱԾ ԱՇԽԱՐՀԸ  …. 245

ԳԼՈՒԽ 20
…ԵՎ ՈՒՐ ԵՆՔ ԳՆՈՒՄ

ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ  …. 248
ՇՈՒԿԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ՊԼԱՆԻ  … 252
ԵՐԲ ՇՈՒԿԱՆ ՉԻ ԳՈՐԾՈՒՄ  …. 254
ԿԱՊԻՏԱԼԻԶՄԻ ՃԳՆԱԺԱ՞Մ  …. 256

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ԻՆՉՊԵՍ է ԳՈՐԾՈՒՄ ԴՐԱՄԱՏՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  …. 260
ՓՈՂԻ ԱՈԱԶԱՐԿԻ ԱՃԸ   …. 266
ՓՈՂ ԵՎ ՊԱՐՏՔ   …. 267
ՑՈՒՑԻՉ  ….. 271
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԵԼԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ԲԱՌԱՐԱՆ  …. 281
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ…. 287

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика