ARMENIAN — ENGLISH

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
(ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ)
ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
( FOR BUSINESSMEN )

 

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն: ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: ( էջ 1-8).

Արագ ծանոթացման համար:

Ա Ռ Ա Ջ Ա Բ Ա Ն

Արտաքին տնտեսական կապերի զարգացմանն ու ընդլայնմանը մեծապես նպաստում է օտար լեզվի իմացությունը:
Օտար լեզվի օգտագործումը օժանդակում է գործարար մարդկանց համագործակցություն հաստատելու իրենց
արտասահմանյան գործընկերների հետ:
Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի բոլոր հիմնարկ-ձեռնարկությունները ստացել են արտաքին շուկա ուղղակիորեն
դուրս գալու իրավունք և արտասահմանյան բազմաթիվ երկրների հետ տարբեր բնագավառներում ընդլայնվող
կապերը մեծացնում են գործարար օտար լեզվի ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը:
Կազմելով այս զրուցարանը նպատակ ենք ունեցել օգնել հայրենակիցներին, և հատկապես գործարար մարդկանց
հաղորդակցվելու անգլիախոս բիզնեսմենների հետ: Զրուցարանից կարող են օգտվել ինչպես անգլերեն խոսակցական
լեզվին տիրապետող անձինք, այնպես էլ սկսնակ ուսումնասիրողները; քանի որ այստեղ տրվում է անգլերեն
բառի հայերեն տառադարձումը: ճնչյունական տառադարձման օգտագործման ժամանակ հարկ է նկատի ունենալ
միայն մեկ հանգամանք. (:) Նշանը ցույց է տալիս, որ դրանից առաջ դրված ձայնավորը պետք է երկարացված
արտասանվի, ինչպես’ (ի:), (ա:), (ու:), (օ:) :
Զրուցարանը բաղկացած է երեք մասից և հավելվածից: Առաջին մասը ներառնում է թեմաներ, որոնք կարող են
շոշափվել մարդկանց հանդիպման և ծանոթության ժամանակ: Երկրորդ մասը պարունակում է ընդհանուր
բառապաշար
արդյունաբերության և ժողովրդական տնտեսության վերաբերյալ: Երրորդ մասը Նվիրված է բանակցությունների
ժամանակ քննարկվող հարցերին (ապրանքի գին, որակ, առաքման ժամկետ և այլն): ճավելվածի բառապաշարը
կարող է օգնել արտասահմանյան գործընկերների ժամանցը կազմակերպելու և նրանց հայ ժողովրդի պատմությա!
մասին համառոտ պատկերացում տալու համար:
Ներկա զրուցարանում քիչ թե շատ արտացոլում են գտել տնտեսագիտական, ֆինանսական, հաշվապահական
տերմինաբանությունը, որը մասամբ գոնե կբավարարի գործարար մարդու այսօրվա բազմաթիվ պահանջները
Այս ձեռնարկը մեր իրականության մեջ հայերեն-անգլերեն տնտեսագիտական ուղղվածություն ունեցող զրուցւսրաէ
կազմելու առաջին փորձն Է և նախատեսվում Է արտաքին տնտեսական գործունեությանը մшuնակgnղ
անձանց համար:
Հրատարակության Է երաշխավորել արտասահմանյան երկրների հետ
տնտեսական համագործակցության ասոցիացիան («Հայկոնտակտ»):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ    CONTENTS

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ   PART ONE

Հանդիպում  Meeting People
Ծանոթություն  Acquaintance
Ծագում, ազգություն  Origin and Nationality
Լեզու  Language
Աշխատանք, մասնագիտություն  Work, Profession
Թվականներ Numerals
Ամիսներ  Months
Շաբաթվա օրեր  Days of the Week
Ամսաթիվ  Date
Տարիք  Age
Ընտանիք  Family
ժամանակ  Time
Եղանակ  Weather
Տարվա եղանակները  Seasons
Համաձայնություն  Agreement
Մերժում  Refusal
Շնորհավորանքներ, մաղթանքներ  Congratulations, Wellwishings
Շնորհակալական խոսք  Gratitude
Ներողություն խնդրելը Apology
Հրաժեշտ  Parting

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ  PART TWO

Արդյունաբերություն  Industry
Հումք, շինանյութ  Raw Materials, Building Materials
ժողովրդական տնտեսություն  Economics
Ֆինանսներ  Finance
Առևտուր  Trade
Խանութներ, գնումներ  Shops, Shopping
 — ԿՈՇԿԵՂԵՆ. FOOTWEAR
— ԳՐԱԽԱՆՈՒԹ. BOOKSHOP
 —  ԿՏՈՐԵՂԵՆ.  DRAPER’S
— ՄԻՐԳ, ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ.  GREENGROCERY.
— ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ՀԱԳՈՒՍՏԵՂԵՆ.  Men’s Wear.

ԵՐՐՈՐԴ ՄԱՍ  PART THREE

Գործուղում  Business Trip
Բանակցություններ  Talks
Պատվեր  Order
Ապրանքը և նրա որակը  Goods and Quality
Գներ   Prices
Վճարում, դրամ  Payment, Money
Տեսչական ստուգում և փորձարկում  Inspection and Test
Փաթեթավորում  Packing
Երաշխիք  Guarantee
Ապրանքի բարձում, ուղարկում   Shipment
Առաքում  Delivery
Փոխադրում և ապահովագրություն  Transport and Insurance

ՀԱՎԵԼՎԱԾ  SUPPLEMENT

Թատրոն, կինո, երաժշտություն  Theatre, Cinema, Music
Ուրվագիծ հայ ժողովրդի պատմության  Outline of Armenian History

ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ
Ա ա  Ծ ծ   Ջ ջ
Բ Բ   Կ Կ   Ռ ռ
Գ Գ   Հ հ   Ս ս
Դ դ   Ձ ձ   Վ Վ
Ե ե   Ղ ղ   Տ տ
Զ զ   Ճ ճ   Ր Ր
է է   Մ մ   Ց ց
Ը ը   3 յ   Ու ու
Թ թ   Ն ն   Փ ֆ
Ժ ժ   Շ 2   Ք ք
Ի Ի   Ո ո   ԵՎ և
Լ Լ   Չ չ   0 о
Խ խ Պ պ Ֆ ֆ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ
А а (էյ)    N ո (ԷՆ) ֊
В b (բի)    0 0 (օու)
С с (սի)    P P (փի)
D d (դի)    Q q ՚(քյոլ)
Е е (ի)    R г (ար)
F f (ԷՓ)    Տ s (Էս)
G ց (ջի)    T t (թի)
H հ (էյջ)    Ս ս (յու)
I i (այ)    V v (վի)
J j (ջէյ)    W w (դաբըլ յու)
К к (քէյ)    X x (Էքս)
L l (էլ)    Y y (ուայ)
M m՚ (էմ)    Z z (զեդ)

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Angleren Hayeren.

 

Comments

  1. MY NAME IS HRIPSIME WERY VEL ENGLISH WORDS FHANK YOU

  2. Уведомление: ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDEНовости | Новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.