дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ՀԱՎԵԼՎԱԾ: SUPPLEMENT. ԹԱՏՐՈՆ, ԿԻՆՈ, ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ: THEATRE, CINEMA, CONCERT
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ՀԱՎԵԼՎԱԾ: SUPPLEMENT. ԹԱՏՐՈՆ, ԿԻՆՈ, ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ: THEATRE, CINEMA, CONCERT

ՀԱՎԵԼՎԱԾ: SUPPLEMENT. ԹԱՏՐՈՆ, ԿԻՆՈ, ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ: THEATRE, CINEMA, CONCERT:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ և ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈԻՆ: SUPPLEMENT. ԹԱՏՐՈՆ, ԿԻՆՈ, ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅՈՒՆ: THEATRE, CINEMA, CONCERT:  (էջ 178-181).

Արագ ծանոթացման համար:

 Ո՞ւր կցանկանայիք գնալ:
Գնանք թատրոն:
Այսօր ի՞նչ ներկայացում է:
Ո՞վ է պիեսի հեղինակը:
էս թատրոնի սիրահար եմ:
Այս ներկայացումը մեծ հաջողություն
ունի:
 Where would you like to go?
How about going to the theatre?
What’s on at the theatre today?
Who is it by?
I’m a regular theatre-goer.
This play is very popular.
 թիըթը, սինիմը, քոնսը:թ
ուէը վուդ յու լայք թը գոու
հաու ըբաութ գոուին թու դը թիըթը
ուոթս օն ըթ դը թիըթը թըդեյ
հու իզ իթ բայ ‘
այմ ը րեգյուլը թիըթը գոուը
դիս Փլեյ իզ վերի փոփյուլը
 Թատրոնը միշտ լեփ-լեցուն է, Երբ
գնում է այս պիեսը:
ողբերգություն, կատակերգություն
դրամա, պիես
օպերա, օպերետ
ողբերգակ, կատակերգու դերասան
ներկայացում, պրեմիերա
ցերեկային ներկայացում, երեկոյան
ներկայացում
 This play always draws a full
house.
a tragedy, a comedy
a drama, a play
an opera, an operetta
a tragic actor, a comedian
a performance, the first night
a matinee, an evening performance
 դիս փլեյ օլվեյզ դրօ:զ ը ֆուլ
հաուս
ը թրաշըդի, ը քոմըդի
ը դրամը, ը փլեյ
ըն օփըրը, ըն օփըրըթը
Ը թրաջիք աքթը, ը քըմէդիըն
ը փըֆոմընս, դը ֆըսթ նայթ
ը մաթինէ, ըն իվընին փըֆոմընս
 սցենարի հեղինակ, ռեժիսոր
գրիմարար, հուշարար
դերասան, դերասանուհի
Շատ դժվար է տոմս ճարելը:
 a scriptwriter, a producer
a make-up man, a prompter
an actor, an actress
It’s very difficult to get a ticket.
 ը սքրիփթրայթը, ը փրոդյուսը
ը մէյք-ափ ման, ը փրոմփթը
ըն աքթը, ըն աքթրիս
Իթս Վերի դիֆիքըլթ թը գեթ ը
թիքիթ
 Դուք նախօրոք էիք վերցրել տոմսերը:
Ավելորդ տոմսեր ունե՞ք:
Որտե՞ղ են մեր տեղերը:
Մեր տեղերը պարտերի առաջին շարքերում
են:
 Did you get your tickets in advance?
Have you any extra tickets?
Where are our seats?
The~y are in the orchestra stalls.
 դիդ յու գեթ յո: թիքիթս ին
ըդվանս
հավ յու էնի էքսթրը թիքիթս
ուէըր ար աուը սխթս
դեյ ար ին դի օ:քէսթրը սթո:լզ
 պարտերում են
ամֆիթատրոնում են
օթյակում
առաջին թատերահարկի պա-
տըշգամբում
պատշգամբում
վերնասրահում
 stalls
pit
box
dress circle
balcony
gallery
 սթօ:լզ
փիթ
բոքս
դրես սը:քլ
բաԼքընի
գալըրի
 Եկեք գնանք զբոսասրահ:
ճիմւս ընդմիջում է:
Նա հրաշալի է խաղում այսօր:
Նա կարող էր ավելի լավ խաղալ:
Նրա խաղը զուրկ է զգացմունքից
 Let’s go into the foyer.
It’s the interval now.
He is at his best today.
She could have done better.
There’s no feeling in her per- formance.
 լեթս գոու ինթը դը ֆոյեյ
իթս դի ինթըվըլ նաու
հի իզ ըթ հիզ pbup թըդեյ
շի քուդ հավ դան բեթը
դէըզ նոու ֆխլին ին հը: ~
փըֆո:մընս
 Ո՞վ է կատարում գլխավոր դերը:
Հ-ավանեցի՞ք ներկայացումը:
Ներկայացումը լավ ընդունվեց հասարակության
կողմից:
 Who’s playing the main character?
How did you enjoy the play?
The play was well received by the
public.
 հուզ փլէյին դը մէյն քարըքթը
հաու դիդ յու ինջոյ դը փլէյ
դը փլէյ ուոզ ուել րիսի:վդ բայ դը
փաբլիք
 Որտե՞ղ է գնում այս ֆիլմը:
Ի՞նչ կարծիք ունեք այս ֆիլմի մասին:
Սա իսկական արվեստի գործ է:
Այս ֆիլմը արժե տեսնել:
Սա կինոարվեստի գլուխգործոցներից
է:
Ֆիլմը հոյակապ է նկարահանված:
 Where is the film on?
What do you think of the picture?
It’s a real work of art.
It’s worth seeing.
It’s a masterpiece of the cinema.
The film is beautifully photographed.
 ուէր իզ դը ֆիլմ օն
ուօթ դու յու թինք ըվ դը փիքչը
իթս ը րիըլ ուը:ք ըվ ա:թ
իթս ուը:թ սխին
իթս ը մւսսթըփխս ըվ դը սինըմը
դը ֆիլմ իզ բյութիֆուլի
ֆոթոուգրաֆթ

 

 Սա գունավոր ֆիլմ է:
համր ֆիլմ
հնչուն ֆիլմ
գեղարվեստական ֆիլմ
արկածային կինոնկար
կինոժուռնալ
պատմական կինոնկար
երաժշտական կինոնկար
լայնէկրան ֆիլմ
կարճամետրաժ ֆիլմ
մուլտիպլիկացիոն կինոնկար
տիկնիկային կինոնկար
մանկական ֆիլմ
 It’s a very good colour film,
silent film
sound film (talkie)
feature film
thriller
newsreel
historical film
musical film
wide-screen film
short film
animated cartoon
puppet film
children’s film
 իթս ը վերի գոլդ քալը ֆիլմ
սայլընթ ֆիլմ
սաունդ ֆիլմ (թո:քի)
ֆխչը ֆիլմ
թրիլը
նյու:զրի:լ
հիսթորիքըլ ֆիլմ
մյուզիքըլ ֆիլմ
ոււսյդ-սքրխն ֆիլմ
շո:թ ֆիլմ
անիմէյթիդ քա:թու:ն
փափիթ ֆիլմ
չիլդրընզ ֆիլմ
 էկրանավորել, ֆիլմ նկարահանել
կրկնօրինակել ֆիլմը
 to screen, to shoot a film
to dub a film
 թը սքրխն, թը շու:թ ը ֆիլմ
թը դաբ ը ֆիլմ
 հանդես գալ գլխավոր դերում
կինոթատրոն, սեանս (ցուցահերթ)
Դուք սիրո՞ւմ եք երաժշտություն:
Ես շատ եմ սիրում երաժշտություն:
Դուք նվագո՞ւմ եք որևէ գործիքի
վրա:
Ես երբեմն նվագում եմ:
Երեկ մենք համերգ էինք գնացել:
 to star
a cinema, a show
Do you like music?
I’m very fond of music.
Do you play any instrument?
I play a bit sometimes.
We were at the concert yesterday.
 թը սթա:
ը սինըմը, ը շոու
դու յու լայք մյուզիք
այմ վերի ֆոնդ ըվ մյուզիք
դու յու փլէյ էնի ինսթրումընթ
այ փլէյ ը բիթ սըմթայմզ
ուի ուէը ըթ դը քոնսըթ յեսթըդի
 Դա կամերային երաժշտության
համերգ էր:
դասական երաժշտության
ժողովրդական երգերի
թեթև երաժշտության
ջազային երաժշտության
 It was a concert of chamber music.
classical music
folk songs
light music
jazz music
 իթ վոզ ը քոնսըթ ըվ չամբը մյուզիք
քլսւսիքըլ մյուզիք
ֆոուք սոնգզ
լայթ մյուզիք
ջազ մյուզիք
 Ո՞վ է դիրիժորը:
Ո՞վ է մեներգիչը (մենակատարը):
Ի՞նչ կա ծրագրում:
ձամերգը մեծ հաջողություն
ունեցավ:
 Who’s the conductor?
Who is the soloist?
What’s on the programme?
The concert was a great success.
 հուզ դը քընդաքթը
հուզ դը սոուլոուիսթ
ուոթս օն դը փրոգրամ
դը քոնսը:թ ուոզ ը գրէյթ սըքսես
Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник.

Angleren Hayeren zrucaran.

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика