дома » Рефераты » ԳՆԱՃ
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ԳՆԱՃ

Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Գլուխ 12.1. ԳՆԱՃ:

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

MLM — Զահլահանություն թե՞ բիզնես:

Մեր ծնողների ու նսւեւ նրանց ծնողների կյանքում ամենազորեղ ու
բախտորոշ տնտեսական փորձառությունը Մեծ ճգնաժամն էր: Մեզ համար
այդպիսին էր մեծ գնաճը’ 1960-ականների կեսին սկսված ել մինչ այժմ էլ
լիովին չավարտված ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում գներն աճեցին
ավելի քան 300 տոկոսով: Չենք կարող վստահորեն ասել, թե գնաճի
հասցրած հարվածը նույնչափ մոռացված է, որչափ ճգնաժամի հարվածը,
որովհետեւ սոցիալ-հասարակական այն ւկսւշտպանվածությունը, որ ստեղծել
ենք ընղդեմ մեկ այլ խորունկ ճգնաժամի, ղեռեւս համազոր պսւշտպան-
վածություն չունի’ այլ հնարավոր գնաճ կանխելու:
Ինչեւէ, մինչ գրում ենք այս տողերը, գնաճի համաճարակը մեղմացել է
եւ ոչ միայն Միացյալ Նահանգներում, սւյլեւ բոլոր կապիտալիստական
երկրներում: Հետեւաբար, հարմար ժամանակ է երեւույթն ամբողջությամբ
ուսումնասիրել, նախքան այն հարցին պատասխանելը, թե ինչ կարող ենք
անել ապագայում’ դրա լուրջ կրկնությունը կանխելու համար:

148

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика