дома » Рефераты » ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ
«Սիս» բաժնետիրական ընկերության 20X6 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացրած գործառնությունների գրանցման օրագիր.

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

3.9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

3.9. ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

Հաշվապահական հաշվառման հաշիվների համակարգի և հաշվապահական
հաշվերշռի միջև գոյություն ունի փոխադարձ կապ: Այն արտահայտվում է նրանում,
որ հաշիվները բացվում են հաշվեկշռում ներկայացված տվյալների հիման վրա, և
մյուս կողմից հաշվեկշիռը կազմվում է հաշվապահական հաշիվներում որոշված
վերջնական մնացորդների հիման վրա: Հաշիվների և հաշվեկշռի միջև կապը ցույց
տանք միջամցիկ խնդրի օրինակով:
«Սիս» բաժնետիրական ընկերությունը ստեղծվել է 2005 թ.
դեկտեմբերին, որի գործունեությունն է հագուստի արտադրությունը:
Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը ձևավորվել է 1000
հատ սովորական բաժնետոմսով’ յուրաքանչյուր բաժանետոմսը’ 10.000 դրամ
անվանական արժեքով: Ընկերությունը արտադրում է տղամարդու կոստյում
(ՏԿ1) և կանացի շրջազգեստ (ԿՇ2):
1. Դեկտեմբեր ամսվա համար բացել տնտեսական գործառնությունների
գրանցման օրագիր և դրանում գրանցել «Սիս» բաժնետիրական ընկերության
ձևավորման գործառնությունները և որոշել հաշիվների թղթակցությունները
«Սիս» բաժնետիրական ընկերության 20X6 թվականի դեկտեմբեր ամսվա
ընթացքում իրականացրած գործառնությունների գրանցման օրագիր.

«Սիս» բաժնետիրական ընկերության 20X6 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում իրականացրած գործառնությունների գրանցման օրագիր.

«Սիս» բաժնետիրական ընկերության 20X6 թվականի դեկտեմբեր ամսվա
ընթացքում իրականացրած գործառնությունների գրանցման օրագիր.

2. Բացել հաշվապահական հաշիվներ և դրանցում գրանցել դեկտեմբեր
ամսվա ընթացքում կատարված գործառնությունների գումարները

2. Բացել հաշվապահական հաշիվներ և դրանցում գրանցել դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված գործառնությունների գումարները

2. Բացել հաշվապահական հաշիվներ և դրանցում գրանցել դեկտեմբեր
ամսվա ընթացքում կատարված գործառնությունների գումարները

3. Հաշիվների տվյալներով կազմել «Սիս» բաժնետիրական ընկերության
մեկնարկային հաշվեկշիռը 20X7 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

3. Հաշիվների տվյալներով կազմել «Սիս» բաժնետիրական ընկերության մեկնարկային հաշվեկշիռը 20X7 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

3. Հաշիվների տվյալներով կազմել «Սիս» բաժնետիրական ընկերության
մեկնարկային հաշվեկշիռը 20X7 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

Անալիտիկ հաշիվների մնացորդների վերծանում’
211 «Նյութեր» հաշվի 2.000.000 դրամի մնացորդը ըստ նյութերի
տեսակների կազմել է’

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

20X7 թվականի հունվարի 1փց «Սիս» բաժնետիրական ընկերությունը
սկսել է արտադրական գործունեությունը և | եռամսյակի ընթացքում կատարվել են
հետևյալ տնտեսական գործառնությունները, որոնք ներկայացնենք գրանցման
օրագրում և որոշենք հաշիվների թղթակցությունը:

4. Բացել տնտեսական գործառնությունների գրանցման օրագիրը և
գրանցել կատարված գործառնությունները, որոշել հաշիվների
թղթակցությունները

h15

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

* մեկ միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկը կատարվել է թիվ 2 աղյուսակում

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

5. Բացել սինթետիկ հաշիվներ, գրանցում գրանցել հաշիվների մնացորդները
և հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարված գործառնությունների գումարները,
որոշել դերետային և կրեդիտային շրջանառությունների գումարները և
մնացորդները:

h20

h21

h22

h23

6. Կատարել անուղղակի ծախսերի բաշխման հաշվարկը (գործ.16) և
արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկը (գործ. 18):
Անուղղակի ծախսումների բաշխման գործակիցը որոշվել է հետևյալ
հաշվարկով
750.000/2.500.000=0,3
/ :

Անուղղակի ծախսումների բաշխումը ըստ արտադրատեսակների

Անուղղակի ծախսումների բաշխումը ըստ արտադրատեսակների

Անուղղակի ծախսումների բաշխումը ըստ արտադրատեսակների

7. Բացել անալիտիկ հաշիվներ 211 «Նյութեր», 215 «Արտադրանք» և 521
«Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» սինթետիկ հաշիվներին կից,
գրանցել գրանցում սկզբնական մնացորդները, փոփոխությունները և որոշել
վերջնական մնացորդները:

211 «Նյութեր» հաշվին կից անալիտիկ հաշիվներ
Քանակա-գումարային քարտ N 21-01
կութի անվանումը Բրդյա գործվածք , չ/մ մետր , միավորի
արժեքը’ 2000 դրամ

h25

Քանակա-գումարային քարտ N 21-02
Նյութի անվանումը Մետաքսե գործվածք , չ/մ մետր ,
միավորի արժեքը ‘ 3000 դրամ

Քանակա-գումարային քարտ N 21-02

Քանակա-գումարային քարտ N 21-02

215 «Արտադրանք» հաշվին կից անալիտիկ հաշիվներ
Քանակա-գումարային քարտ N ՏԿ1-01
Արտադրանքի անվանումը_Տդամարդու կոստյում , չ/մ հատ ,
միավորի արժեքը ‘ 30.000 դրամ

Քանակա-գումարային քարտ N ՏԿ1-01

Քանակա-գումարային քարտ N ՏԿ1-01

Քանակա-գումարային քարտ N ԿՇ2-02
Արտադրանքի անվւսնումը_Կանացի շրջազգեստ , չ/մ հատ ,
միավորի արժեքը ‘ 25.000 դրամ

Քանակա-գումարային քարտ N ԿՇ2-02

Քանակա-գումարային քարտ N ԿՇ2-02

521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» հաշվին կից
անալիտիկ հաշիվներ
Գումարային քարտ N 52-01
Մատակարարի անվանումը’ Մեքենաշինական գործարան

Գումարային քարտ N 52-01

Գումարային քարտ N 52-01

Գումարային քարտ N 52-02
Մատակարարի անվանումը’ «Տեքստիլ» ԲԲԸ_________

Գումարային քարտ N 52-02

Գումարային քարտ N 52-02

Գումարային քարտ N 52-03
Մատակարարի անվանումը’ «Մետաքս» ՄՊԸ________

Գումարային քարտ N 52-03

Գումարային քարտ N 52-03

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին «Նյութեր» սինթետիկ հաշվին կից
բացված անալիտիկ հաշիվների տվյալներով կազմվում է անալիտիկ հաշիվների
շրջանառության տեղեկագիր:
\8. Կազմել 211 «Նյութեր», 215 «Արտադրանք» և 521 «Կրեդիտորական
պարտքեր գնումների գծով» սինթետիկ հաշիվներին կից բացված անալիտիկ
հաշիվների շրջանառության տեղեկագրերը.

65 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

211 «Նյութեր» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների
շրջանառության տեդեկագիր._________

211 «Նյութեր» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեդեկագիր.

211 «Նյութեր» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների
շրջանառության տեդեկագիր.

215 «Արտադրանք» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների
շրջանառության տեղեկագիր.

215 «Արտադրանք» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր.

215 «Արտադրանք» սինթետիկ հաշվին կից բացված անալիտիկ հաշիվների
շրջանառության տեղեկագիր.

521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» սինթետիկ հաշվին կից
բացված անալիտիկ հաշիվների տվյալներով կազմվում է անալիտիկ հաշիվների
շրջանառության տեղեկագիր:

521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով»

521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով»

Սինթետիկ հաշվներին կից բացված անալիտիկ հաշիվների շրջանառության
տեղեկագրերի տփալները ւսմփոփելուց և ստուգելուց հետո կազմվում է սինթետիկ
հաշիվների շրջանառության տեղեկագիր:
3. Կազմել! եռամսյակի սինթետիկ հաշիվների շրջանառության
տեղեկագիրը:

Շրջանառության տեղեկագիրը սինթետիկ հաշիվների

Շրջանառության տեղեկագիրը սինթետիկ հաշիվների

Շրջանառության տեղեկագիրը սինթետիկ հաշիվների

67 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

67 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

67 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

10.Կազմել «Սիս» բաժնետիրական ընկերության հաշվեկշիռը 2007 թվականի
մւսրտի 31-ի դրությամբ:
«ՍԻՍ» ԲԲՕ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ
ШП 31.03,07թ.

«ՍԻՍ» ԲԲՕ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

«ՍԻՍ» ԲԲՕ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌԸ

67 ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՄԻՋԱՆՑԻԿ ԽՆԴԻՐ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика