дома » Рефераты » ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ
ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ

ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ

24.2. ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

Միատարր արտադրանք թողարկող արտադրության այնպիսի ճյուղերում,
որտեղ կատարված ծախսումները կարելի Է ուղղակիորեն վերագրել թողարկված
արտադրանքի ինքնարժեքին, կիրառվում Է ինքնարժեքի հաշվարկման պարզ
(միափուլւսյին) մեթոդը: Այդպիսի արտադրություններից են արդյունահանող,
Էներգետիկ և ջերմային, մանր սերիական արտադրությունները: Նման
արտադրություններում գրեթե բացակայում Է անավարտ արտադրության մնացորդը:
Ինքնարժեքը որոշվում Է կատարված ծախսումների գումարով: Ինքնարժեքի
կալկուլյացիան կատարվում Է in փալ ճյուղի համար սահմանված ծախսային
հոդվածներով: Միավորի ինքնարժեքը որոշվում Է կատարված ծախսումների
գումարն ըստ ծախսատեսակների (կալկուլյացիայի հոդվածների)’ հարաբերելով
թողարկված արտադրանքի ծավալին: Օրինակ’ քարի արդյունահանմամբ զբաղվող
կազմակերպությունը հաշվետու տարում արդյունահանել Է 2.000մ3 քար: Հաշվետու
ժամանակաշրջանում կազմակերպությունը կատարել է հետևյալ ծախսումները:
• Հանքավայրի բացման ժամանակ հողածածկույթի հեռացման
աշխատանքներ իրականացնելիս հաշվարկվել Է աշխատավարձ’ 100.000 դրամ,
պարտադիր սոցիալական ապահովագրության հատկացումներ’ 19.000 դրամ,
օգտագործված տեխնիկայի մաշվածության ծախս’ 15.000 դրամ, վառելիքի ծախս’
50.000 դրամ: Ըստ հաշվային քաղաքականության հանքավայրի բացման
ծախսումները փոխհատուցվում են 1 տարում:
• Քարի հորատման աշխատանքն իրականացնելիս օգտագործվել են նյութեր’
30.000 դրամ, հաշվարկվել Է աշխատավարձ հորատողներին’ 200.000 դրամ, սոցապ
հատկացումներ’ 50.000 դրամ, այլ ծախսեր վճարված հաշվարկային հաշվից’
20.000 դրամ:
• Ռեկուլտիվացիայի, այսինքն շահագործման վերջում հանքավայրի
վերականգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում հաշվարկվել Է

484 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ

աշխատավարձ’ 50.000դրսւմ, սոցապ հատկացումներ’ 10.000 դրամ, վառելիքի ֆ
այլ նյութական ծախսերը կազմել են 5.000 դրամ: ?
Պահանջվում է որոշել հորատված 2.000 մ3 քարի ինքնարժեքը և կազմել
կալկուփացիսւ’ որոշելու 1 մ3 քարի ինքնարժեքը: Կսւլկուլիացիան կատարել ըսսւ
ծախսատեսակների և ըստ աշխատանքային փուլերի, ինքնարժեքի հաշվառման և
կալկուլիացիւսյի օբյեկտները նույնն են:
Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում արտադրական ծախսումների ամփոփ
հաշվառումը կատարվում է 811 «Հիմնական արտադրություն» հաշվում:
Արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլյացիան ներկայացվում է ըստ հիմնական
գործառույթների’ արտադրության ծախսումների ճյուղային հրահանգներով
ներկայացված կալկուլյացիոն հոդվածների անվանացանկով.
Արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլյացիան ըստ հիմնական
գործաոույթների

ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ

ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ

485 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՐԶ (ՄԻԱՓՈՒԼԱՅԻՆ) ՄԵԹՈԴԸ 


Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Kalkuliacman parz method.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика