дома » Сообщения с тегамиAPOLOGY
ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ APOLOGY, REGRETS ըվտլըջի, րիգրեթս:

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE 19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ  APOLOGY, REGRETS ըվտլըջի, րիգրեթս: Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 19. ՆԵՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԽՆԴՐԵԼՆ ՈՒ ԱՓՍՈՍԱՆՔ ՀԱՅՏՆԵԼԸ APOLOGY, REGRETS ըվտլըջի, րիգրեթս: ( էջ 45-47)....

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика