дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 8
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 8

РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В. Часть 8

Главная страница РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

Ներբեռնել լավ որակով (скачать сканированное в формате PDF) РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ. Буква В.

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.

Укороченный текст:

В

часть 8

ВОЗИ’ТЬСЯ, вожусь, вбзишься, возятся, несов. с кем? с чем? — զբաղվել, տնտնգալ։
ВОЗИТЬСЯ С ДЕТЬМИ — երեխաներով զբաղվել։
ВО’ЗЛЕ возле кого? возле чего? (рядом, около) — մոտ, կողքին։
ВОЗЛЕ ШКОЛЫ — դպրոցի մոտ
ВОЗЛОЖИТЬ, -ложу, -ложишь, -ложат, сов. что? на кого? на что? — 1. վրա դնել։ ВОЗЛОЖИТЬ винок на могилу-  գերեզմանի վրա պսակ դնել։
2. (поручить) — հանձնարարել, վրա դնել
Возложить на кого-либо — մեկին հանձնարարել։

ВОЗМЕ’ЗДИЕ, -ИЯ — Հատուցում, պատիժ։
Справедливое возмездие — արդար հատուցում։
ВОЗМЕСТИТЬ, -ещу, -естйшь, -естят, сов. что? чем? — հատուցել (կորուստը)։
Возместить убытки — վնասները հատուցել։ |
ВОЗМОЖНО — 1. (можно) հնարավոր Է։
Вполне ВОЗМОЖНО — միանգամայն հնարավոր Է։
2. (может быть) — գուցե, հնարավոր Է։
Возможно, что он и прав — գուցե և նա իրավացի Է։
ВОЗМОЖНОСТЬ, -ТИ — հնարավորություն։
По мере возможности — ըստ հնարավորության, ըստ հնարավորին։
ВОЗМОЖНЫЙ, -ая, -ое — հնարավոր, կարելի։
Возможные последствия — հնարավոր հետևանքներ։

ВОЗМУЖАТЬ, -аю, -аешь, -ают, сов. — հասունանալ, առնականանալ։
ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое — վրդովել, զայրացուցիչ։
ВОЗМУТИТЬ, -мущу, -мутишь, -мутят, сов. кого? — վրդովել, զայրացնել։
Возмутить своим поведением — իր վարքով զայրացնել։
ВОЗМУТИТЬСЯ, -ущусь, -утйшься, — զայրանալ, վրդովվել։
ВОЗМУЩЕ’НИЕ, -ия (негодование) — վրդովմունք, զայրույթ։
ВОЗНАГРАДИТЬ, -ажу, -адйшь, -адят, кого? за что? — վարձատրել, հատուցել,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, -ия 1. վարձատրում, հատուցում
2. վարձատրություն։
Денежное вознаграждение — դրամական վարձատրություն

ВОЗНИКНОВЕ’НИЕ, -ия (появление) — ծագում, առաջացում
Возникновение жизни на земле — կյանքի առաջացումը երկրի վրա։
ВОЗНИКНУТЬ, -нет, -нут, сов. (начаться, образоваться) — ծագել, առաջանալ, գոյանալ։ |
ВОЗНЯ — 1. քաշքշոց, քաշկռտուկ
2. (ХЛОПОТЫ) — գլխացավանք, հոզս։
ВОЗОБНОВИТЬ, -влю, -вйшь, -вят, сов. что? — վերսկսել, վերականգնել,
ВОЗОБНОВЛЕ’НИЕ, -ия — վերսկսում, վերականգնում , նորոգում ։
ВОЗРАЖЕНИЕ, -ИЯ — առարկություն, առարկում ։
ВОЗРАЗИТЬ, -ажу, -азйшь, -азят, сов. кому? на что? против чего? — առարկել։
ВОЗРАСТ, -а — տարիք, հասակ։
В семилетнем возрасте — յոթ տարեկան հասակում

ВОЗРОДИТЬ, -ожу, -одйшь, -одят, сов. что? (восстановить) — վերածնել, վերականգնել։
ВОЗРОДИТЬСЯ, -ожусь, -одйшься, -ОДЯТСЯ, сов. — վերածնվել, վերականգնվել։ |

стр. 30

Вернутся на главную страницу
РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика