дома » Рефераты » ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ
Արտադրության ծախսումների հաշվառում ըստ տեխնոլոգիական փուլերի

ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ

24.4. ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

Ինքնարժեքի հաշվարկը փողային մեթոդով հիմնականում կատարվում է
տեքստվիլ, սննդի և քիմիական արդյունաբերության ճյուղերում: Օրինակ’
տեքստիլ արդյունաբերության մեջ առաջին փուլը հումքից թելի ստանալն է,
երկրորդ փուլը’ գործվածքի արտադրման գործընթացն է, իսկ երրորդը’
տրիկոտաժե արտադրանք կարելը: Եթե այս 3 փուլերը կենտրոնացված են մի
կոմբինատում, ապա վերջնական արտադրանքի ինքնարժեքը որոոշվում է
կիսապատրաստուքային տարբերակով: Այսինքն յուրաքանչյուր փուլի վերջում
ստացած արդյունքը հանդիսանում է սեփական արտադրության
կիսապատրաստուք հաջորդ փուլի համար: Առաջին փուլում թողարկված
կիսապատրաստուքների ինքնարժեքը այդ փուլում կատարված ծախսումների
գումարն է, երկրորդ վտւլինը’ առաջին փուլից փոխանցված կիսապատրաստուքի
ինքնարժեքի և այդ փուլում կատարված ծախսումների գումարը, իսկ երրորդ
փուլինը’ երկրորդ ւիուփց ստացված կիսապատրաստուքի ինքնարժեքի և
սեփական ծախսումների հանրագումարն է:
Գործնականում հնարավոր է նաև, որ յուրաքանչյուր փուլում ստացված
արտադրանքը իրացվի որպես պատրաստի արտադրանք: Թողարկված
արտադրանքի այն մասը, որը նախատեսված է իրացման համար ընդգրկվում է
պատրաստի արտադրանքի կազմում, իսկ մնացած մասը համարվում է սեփական
արտադրության կիսապատրաստուք և փոխանցվում հաջորդ փուլ: Ծախսումների
հաշվառումը կազմակերպվում է փուլերի կտրվածքով: Յուրաքանչյուր փուլում
կատարված ծախսումների գումարով ձևակերպվում է’
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն»
Կտ 211 «Նյութեր»
կտ 527 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և այլ-
կարճաժամկետ հատուցումների գծով»
Կտ 525 «Կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքեր պարտադիր
սոցիալական ապահովագրության գծով»
Կտ 521 «Կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով» և այլն:
Եթե տվյալ փուլում թողարկված արտադրանքը պետք Է իրացվի դրսում, ապա
կատարվում Է արտադրանքի ինքնարժեքի կալկուլիացիա, որպեսզի դրա հիման
վրա որոշվի արտադրանքի գինը:
Ծախսումների մնացած մասը, որը վերագրվելու Է սեփական արտադրության
կիսապատրաստուքներին, փոխանցվում է հաջորդ փուլ’ որպես վերամշակման
հանձնված նյութեր: Եթե դա կատարվում Է հաշվետու ժամանակաշրջանի
ընթացքում, ապա մի արտադրությունից մյուսին կիսապատրաստուքների
հանձնումը կատարվում Է ներքին տեղափոխման բեռնագրերով: Եթե դա
համընկնում Է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին, ապա 811 «Հիմնական
արտադրություն » հաշվում կուտակված գումարները դուրս են գրվում
համապատասխան հաշվեկշռային հաշիվներին: Ձևակերպվում Է’
Դտ 2151 «Պատրաստի արտադրանք»
Դտ 2152 «Սեփական արտադրության կիսապատրաստուքներ»
Կտ 811 «Հիմնական արտադրություն »

488 ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱ8ՄԱՆ
ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

Հաջորդ фпц փոխանցված կիսապատրաստուքների գումարով ձևակերպվող
է. I
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն»
Կտ 2152 «Սեփական արտադրության կիսապատրաստուքներ»
Փուլային մեթոդով արտադրանքի ինքնարժեքի որոշման կարգք
ներկայացնենք հետևյալ օրինակով:
Մետաղյա իրերի գործարանը աշխատում է երկրորդային հումքի (մետաղյա
ջարդոնի) վերաձուլման և դրանից ստացված պողպատի հիման վրա:
Արտադրության վերջնական արդյունքը պողպատյա դետալներ եճ:
Տեխնոլոգիական գործընթացը բաժանվում է լիգերացված պողպատի ստացման к
պողպատից մետաղյա դետալների պատրաստման փուլերի: Հաշվետու,
ժամանակաշրջանում ձուլման արտադրամասը ձուլել է 25 տոննա պողպատ:
Ձուլման արտադրամասը կատարել է հետևյալ ծախսումները, հումք և այլ նյութեր’
7.500.000 դրամ, էլեկտրաէներգիա’ 500.000 դրամ, աշխատավարձ’ 800.000 դրաճ,
սոցապ հատկացումներ’ 120.000 դրամ, անուղղակի ծախսումներ’ 100.000 դրա&
Երկրորդ փուլում մեխանիկական արտադրամասը ստացված պողպւսսփք
պատրաստել է մեքենաշինական գործարանի պատվիրած դետալները:
Մեխանիկական արտադրամասը դետալների պատրաստման համար կատարել (
հետևյալ ծախսումները, աշխատավարձ’ 650.000 դրամ, սոցապ հատկացումնկւ’
97.500 դրամ, հաստոցների և այլ հիմնական միջոցների մաշվածության ծախս’
250.000դրամ, անուղղակի արտադրական ծախսումներ’ 27.000 դրամ: Առաջիս
փուլում արտադրված պողպատից 10 տոննան իրացվելու է դրսում, իսկ 15 տոննաՏ
որպես սեփական արտադրության կիսապատրաստուքներ օգտագործվել I
դետալների պատրաստման համար: Արտադրության ծախսումների հաշվառում!
ըստ տեխնոլոգիական փուլերի կատարվում է հետևյալ կերպ:
Արտադրության ծախսումների հաշվառում ըստ տեխնոլոգիական
փուլերի
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 24.5

Արտադրության ծախսումների հաշվառում ըստ տեխնոլոգիական փուլերի

Արտադրության ծախսումների հաշվառում ըստ տեխնոլոգիական
փուլերի

489 ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱ8ՄԱՆ
ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 24.5

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 24.5

490 ԾԱԽՍՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱ8ՄԱՆ
ՓՈՒԼԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Kalkuliacman pulayin method.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика