дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 14. ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ SEASONS սիզընզ
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 14. ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ SEASONS սիզընզ

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE

14. ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ  SEASONS  սիզընզ

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 14. ՏԱՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ SEASONS սիզընզ ( էջ 39-40).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

14. ՏԱՐՎԱԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ  SEASONS  սիզընզ

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Տարին ունի չորս եղանակ
Տարվա եղանակներն են. գարուն,
ամառ, աշուն, ձմեռ:
 The year has four seasons.
The seasons of the year are:
spring, summer, autumn, winter.
 դը յը: հազ ֆո: սխզընզ
դը սխզընզ ըվ դը յը: ա: սփրին,
սամը, օ:թըմ, ուինթը
 գարնանը
ամռանը
 in spring
in summer
 ին սփրին
ին սամը
 աշնանը
ձմռանը
 in autumn
in winter
 ին օ:թըմ
ին ուիԱթը
 անցյալ աշնանը
մյուս ամառ
 last autumn
next summer
 լա:սթ օ:թըմ
նեքսթ սամը
 հիմա գարուն է:
հայաստանի աշունը շատ գեղեցիկ է:
 It’s spring.
Autumn is very beautiful in
Armenia.
 իթս սփրին
օ:թըմ իզ վերի բյու:թիֆուլ ին
ա:մինիը
 Ձմռանը գործուղումով Լոնդոն էի
մեկնել:
 In winter I went on business to
London
 ին ուինթը այ ուէնթ տն բիզնիս
թը լանդըն
Ամռանը իմ գործընկերները Նյու
Յորք են մեկնելու:
 In summer my colleagues will
leave for New York.
ին սամը մայ քըլխգզ ուիլ լի:վ
ֆո: նյու: յո:ք

 

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика