дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՌԹԻվ (по поводу) — ԱՎԱԳ (старший)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՌԹԻվ (по поводу) — ԱՎԱԳ (старший)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՌԹԻվ (по поводу) -ԱՎԱԳ (старший).

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

 

Урок 33. АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ озвучка

ԱՌԹԻվ — артив — по случаю, по поводу; в связи.
Տոնի առթիվ -тони артив — по случаю праздника.
ԱՌԿԱԽ  -арках  — прил открытый, нерешённый.
ԱՌՆԱԿԱՆ — арнакан — прил мужественный.
ԱՌՆԵԼ — арнел —  I. покупать  купить. 2.  ВЗЯТЬ.
Իր ձեռքն առնել — ир дзеркн арнел -брать в свой руки.
ԱՌՈՂՋԱԲԱՆԱԿԱՆ — арохчабанакан — прил гигиенический.

45  Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՌԹԻվ (по поводу) -ԱՌՈՂՋԱԲԱՆԱԿԱՆ (гигиенический)

ԱՌՕՐՅԱ — ароря — 1. обыденность, ж, повседневность, будни.
Աշխատանքային առօրյա — ашхатанкаин ароря- трудовые будни.
2. ԱՌՕՐՅԱ — ароря — прил 1. обыденный, повседневный,
будничный, обычный, житейский.
Առօրյա կյանք — ароря кянк -повседневная жизнь.
Առօրյա հոգսեր — ароря hогсер -житейские заботы.

ԱՍԱՑՈՂ — асацох -сказитель м.
ԱՍԱՑՎԱԾՔ — асацвацк — поговорка
Ասացեք խնդրեմ — асацек хндрем — скажите, пожалуйста.
ԱՍԵԿՈՍԵ — асекосе — сплетня, пересуды, россказни, разговоры.
ԱՍԵՂ -асех — игла, иголка.
Ասեղ թելել — асех телел — вдеть нитку в иголку.
1. ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾ — асехнагорц — вышивка, рукоделие,
вышивание.
2. ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾ — асехнагорц — прил вышитый.
ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾԵԼ — асехнагорцел -вышивать , вышить.
ԶաՐԴանկար ասեղնագործել — зарданкар асехнагорцел — ВЫШИТЬ
узор.
ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ — асехнагорцутюн — 1. вышивание.
Ասեղնագործությամբ զբաղվել — асехнагорцутямб збахвел -заниматься вышиванием. 2. вышивка,
рукоделие.
Գեղեցիկ ասեղնագործություն — гехецик асехнагорцутюн — красивая вышивка.
ԱՍԵՍ — асес -мод сл словно, как будто, будто.
Ասես դիտմամբ — асес дитмамб — СЛОВНО НарОЧНО.
ԱՍԻԱԿԱՆ — асиакан —  прил азиатский.
ԱՍԻԱ8Ի — асиаци — азиат, уроженец Азии.
ԱՍՄՈԻՆՔՈՂ — асмункох —  чтец, декламатор.
ԱՍՊԱՆԴԱԿ — аспандак —  стремя.
ԱՍՊԱՆԴԱԿԵԼ — аспандакел — пришпоривать || пришпорить.

ԱՍՊԱՐ -аспар —  щит.
ԱՍՊԱՐԵԶ — аспарез — арена, поприще, сфера,
Գրական ասպարեզ- гракан аспарез —  литературное поприще.
Գործունեության ասպարեզ — горцунеутян аспарез — поле деятельности.
ԱՍՊեՏ — аспет —  рыцарь м.
ԱՍՊԵՏԱԿԱՆ — аспетакан —  прил рыцарский.
ԱՍՊԻՐԱՆՏԱԿԱՆ — аспирантакан —  прил аспирантский.

ԱՍՏԱՌ — астар — 1. подкладка.
1. ԱՍՏԱՌԱՑՈՒ -астарацу — материал на подкладку.
Վերարկուի աստառացու — вераркуи астарацу -ПОДКЛАД-
ка на пальто.
2. ԱՍՏԱՌԱՑՈՒ — астарацу — прил подкладочный.
Աստառացու կտոր — астарацу ктор —  ПОДКЛАДОЧНЫЙ материал.
ԱՍՏԻՃԱՆ — астичан — 1. ступень
Աստիճաններով բարձրանալ — астичаннеров барцранал — ПОДНЯТЬСЯ ПО СТУ —
пеням.
Զարգացման աստիճան — заргацман астичан —  ступень развйтия. 2. степень ж, мера.
Վերին աստիճանի —  верин астичани — в высшей степени.
2. градус.
60 աստիճանի անկյուն — 60 астичани анкюн -угол 60-и градусов
Համեմատության աստիճաններ — hамематутян астичаннер —  стёпени сравнёния.
աստիճան բարձրացնել — астичан барцрацнел —  возвестй в стёпень.
ԱՍՏԻՃԱՆԱԲԱՐ — астичанабар — нареч постепенно.
ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ — астичанакан —  прил постепенный.
Գների աստիճանական իջեցում — гнери астичанакан иджецум —  постепен-
ное снижёние цен.
ԱՍՏԻՃԱՆԱՑՈՒՅՑ — астичанацуйц —  мат показатель
степени.
ԱՍՏՂ — астх -звезда.
ԱՍՏՂԱԳԵՏ — астхагет -астроном.
ԱՍՏՂԱԳԻՏԱԿԱՆ — астхагитакан — прил астрономический.
Աստղադիտական դիտումներ — астхагитакан дитумнер — астро-
номические наблюдения.
ԱՍՏՂԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ — астхагитутюн — астрономия.
ԱՍՏՂԱԴԻՏԱԿ — астхадитак — телескоп.
ԱՍՏՂԱԴԻՏԱՐԱՆ — астхадитаран — обсерватория.
ԱՍՏՂԱԾԱՂԻԿ — астхацахик — астра.
ԱՍՏՂԱՅԻՆ — астхаин — прил звёздный.
ԱՍՏՂԱՆԱՎՈՐԴ — астханаворд — астронавт.
ԱՍՏՂԱՆԱՎՈՐԴՈ ԻԹՅՈԻՆ — астханавордутюн — астронавтика.
ԱՍՏՎԱԾ — аствац — религ. бог.
ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ — аствацаин —  прил божественный.
ԱՍՏՎԱԾԱՐԵԼ — аствацарел — боготворить
ԱՍՏՎԱԾԱՑՆԵԼ — аствацацнел — несов. обоготворять

ԱՍՏՎԱԾՈՒՀԻ — аствацуhи — мифол богиня.
ԱՍՈՒԼԻՍ — асулис — беседа, разговор.
ԱՍՈՒՅԹ — асуйт —  высказывание, изречение.
Մեծ մարդկանց ասույթներ — мец марканц асуйтнер —  высказывания
великих людей.
ԱՍՈՒՊ — асуп — метеор.
ԱՍՔ — аск — сказ, сказание.
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏ — асвалтапат —  прил асфальтированный.
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏԵԼ — асфалтапател — асфальтировать
ԱՍՖԱԼՏԵԼ — асфалтел — асфальтировать
1. ԱՎԱԳ — аваг —  1. староста, старший
կուրսի ավագ — курси аваг — староста курса. 2. воен. старшина. 3.
старейшина.
Ավագների խորհուրդ — авагнери хорурд — совёт
старейшин. 4. старший.
Խմբի ավագ — хмби аваг —  старший группы.

46 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՌԹԻվ (по поводу) -ԱՎԱԳ (старший)

Английский русскими буквами.
Англо-русский словарь с транскрипцией.
Переводчик с армянского на русский русскими буквами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика