дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 1. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ MEETING PEOPLE
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ: 1. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ MEETING PEOPLE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ
(ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ)
ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
( FOR BUSINESSMEN )

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՍ PART ONE
1. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ MEETING PEOPLE

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)1. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ MEETING PEOPLE: ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ: ( էջ 9-10).

Արագ ծանոթացման համար:

ԱՌԱՋԻՆՄԱՍ PART ONE

1. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ   MEETING PEOPLE

Բարևձեզ: How do you do! հաուդույու: դու
Ողջույն Hello! հալոու
Բարիառավոտ: Good morning! գուդմո:նին
Բարիօր: Good afternoon! գուդւս:ֆթընու:ն
Բարիերեկո: Good evening! գուդիվնին
Բարիգալուստ: Welcome! ուէլքըմ
Ինչպեսեք: How are you? հաուա: յու:
Լավեմ, շնորհակալություն:Իսկդուքինչպեսեք: Very well, thank you. How areyou? վերիուէլթանքյու:հաուա: յու:
Շատլավ, շնորհակալություն: Իսկքեզմոտինչկա: Fine, thanks. And you? ֆայնթանքս, ընդյու:
Ամենինչկարգինէ: Everything’s fine, thanks էվրիթինգզֆայն, թանքս
Ողջույն, ինչհաճելիանակնկալ:Ինչպեսեք: Well, hello… This is a pleasantsurprise. How are you? ուէլ, հալոու, դիսիզըփլեզնթսը:ւիրայս. հաուա: յու:
Ի՜նչհաջողություն: Հազարտարիէձեզչեմտեսել: Oh, what luck! I haven’t seenyou for ages. օուուոթլաք. այհավնթսի:նյու: ֆորէյշիգ
Ողջույն, ովկպատկերացներհանդիպելձեզայստեղ: Ինչպեսենգործերդ: Hi…, Fancy meetieg you here.How are you doing? հայ… ֆանսիմխթինյու: հիըհաուա: յու: դուին
Մի՞թեայդդուես: Well, if it isn’t… ուէլիֆիթիզընթ…
Ինչնորությունկա: (Ինչլուր:) What’s the news? ուոթսդընյու:զ
Ոչմինորություն: No news նոունյու:զ
Լուրչլինելնինքնինլավլուրէ: No news is good news. նոունյու:զիզգուդնյու:զ
Բարիլույս: Ի՜նչհաճելիէ, որեկաք: Good morning. I’m so pleasedyou could come. գուդմո:նին. այմսոուփլի:զդյու: քուդքամ
Բարիօր: Լավէ, որեկաք: Good afternoon. It’s so nice ofyou to come. գուդա:ֆթընու:նիթսսոունայսըվյու: թըքամ
Բարիերեկո: Անչափուրախեմքեզտեսնելուհամար: Good evening. So glad to meet գուդիվնինսոուգլադթըմխթյու:
Հաճելիէձեզհանդիպել: Nice to see you! նայսթըսի: յու:
Շնորհակալությունհրավերքիհամար: Thanks for asking me (us). թանքսֆորա:սքինմի: (աս)
Շատզգացվածեմ, որհրավիրեցիքինձ: It was very kind of you to*invite իթուոզվերիքայնդըվյու: թուինվայթմի:
Ո՞ւրէիքանհայտացել: Where on earth have you been? ուէըրօնը:թհավյու: բի:ն
Ինչլավէ, որհանդիպեցիձեզ: What luck running into you. ուոթլաքրանինինթույու:
Ինձհենցդուքէիքհարկավոր: You’re the very man I wanted. յուըրդըվերիմանայուոնթիդ

 

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE
ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Comments

  1. admin:

    Zrucarany yes chem grum 🙂 Uggaki skan em anum.
    Skany hayereny lav chi poxancvum sitin . Արագ ծանոթացման համար teqsterum sxalnern aveli shat en. Dra hamar aveli lav e nerferneq Ներբեռնել լավ որակով ( PDF)textery. Ethe aveli lav zrucaran gtnem, da el kdnem sithum.

  2. lia:

    shat vat zrucaran a sax barery sxal aravel evs artasaneladevy xaytarakutyunaaaaa

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика