дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » Հանելուկներ | Պատասխաններ
Ինդուլգենցիա վաճառողի հանելուկը

Հանելուկներ | Պատասխաններ

Պատասխաններ | Հենրի Գյուդնի | Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

ГЕНРИ ДЮДНИ | КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ ЗАГАДКИ | (На армянском языке)

Գլխավոր էջ Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

Ինդուլգենցիա վաճառողի հանելուկը

Ինդուլգենցիա վաճառողի հանելուկը

1 Ինդուլգենցիա վաճառողի հանելուկը (նկ.)
Ստորև բերված  դիագրամը ցույց Է տալիս ինդուլգենցիա
վաճառողի անցած ուղին: Մեկնել Է նա մեծ սև քաղաքից և
15 ուղղագնաց երթուղիներով այ ցելել բոլոր քաղաքները:

 

2 Ջրաղացպանի հանելուկը
Պարկերը պետք Է դասավորել հետևյալ ձևով. 2 , 78 , 156 ,
39, 4: Այսպիսով, յուրաքանչյուր զույգ թվանշան, իր հարևան
միավորի հետ բազմապատկելիս, ստացվում Է 156, և այս
արդյունքը ստանալու համար անհրաժեշտ Է ընդամենը հինգ

պարկ տեղաշարժել։ Կան նաև երեք այլ լուծումներ՝ 4 , 39 ,
156 , 78, 2  կամ էլ 3, 58, 174, 29, 6 կա մ Էլ 6, 29 , 174, 58, 3:
Այս երեք դեպքերում Էլ հարկավոր Է յոթական պարկ տեղաշարժեք ։

3 Օքսենֆորդի գրագրի հանելուկը (նկ.)

Օքսենֆորդի գրագրի հանելուկը

Օքսենֆորդի գրագրի հանելուկը

Աոաջին նկարում ցույց Է տրված քառակուսին չորս
մասերի բաժանելու ձևը, իսկ երկրորդ քառակուսիում՝ այդ
մասերը վերադասավորված են այնպես, որ յուրաքանչյուր
շարքի (ուղղահայաց, հորիզոնական և անկյունագծային)
թվերի ընդհանուր գումարը հավասարվում Է 34 -ի ։

 

 

4 Գորգագործի հանելուկը (նկ.)

Գորգագործի հանելուկը

Գորգագործի հանելուկը

Ըստ հանելուկի պահանջի, գորգի կտորը պետք Է բաժանել
երեք մասի, այնպես, որ մասերը համընկնեն իրար
կազմեն լրիվ քառակուսի և նմուշները համապատասխան
լինեն իրար:
Մեր բերված երկու նկարները ցույց են տալիս, թե ինչ-
պես կարելի Է անել այդ:

 

5 Ջուլհակի հանելուկը (նկ.)

Ջուլհակի հանելուկը

Ջուլհակի հանելուկը

Ինչպես տեսնում եք, նկարը պարզ ցույց է տալիս,
թե ջուլհակն ինչպես կարեց-բաժանեց իր գեղեցիկ գործվածքը
չորս հավասար մասերի։ Յուրաքանչյուր կտորի վրա մի
առյուծ և մի ամրոց կա:

 

 

 

6 Մայրապետի հանելուկը (նկ.)

Մայրապետի հանելուկը

Մայրապետի հանելուկը

Այս երկու նկարներում ցույց Է տրված,
թե զարդասեղանն
ինչպես պետք Է բաժանել
չորս մասերի
և ապա դրանք
վերամիավորելով,
կազմել մի կատարյալ
քառակուսի։

 

7 Հողագործի հանելուկը (նկ.)

Հողագործի հանելուկը

Հողագործի հանելուկը

Նկարը պարզ
ցույց է տալիս,
թե ինչպես
կարելի է
տասնվեց ծառը
տնկել այնպես,
որ ամեն մի շարքի վրա
չորսական ծառի լինի:

 

 

 

Կալվածատիրոջ հանելուկը

Կալվածատիրոջ հանելուկը

8 Կալվածատիրոջ հանելուկը (նկ.)
Այս հանելուկի լուծումը
տալիս է նկարը,
որտեղ բոլոր
ուղիղ շարքերի թվերի
գումարը 30 է:
Ինչպես երևում է
նկարից,
ծաղկավոր շշերը
մնացել են
իրենց տեղում։

 

9 Խանութպանի հանելուկը (նկ.)

Խանութպանի հանելուկը

Խանութպանի հանելուկը

Գծագիրը ցույց է տալիս, թե եռանկյան կտորը ինչպես
կարելի է չորս մասերի բաժանել,  որոնց վերադասավորությունից
ստացվի մի կատարյալ քառակուսի:
Հատ ր AB-ն D կետում և BC-ն Е կետում։
Շարունակիր AE գիծը մինչև F,
EF -ը հավասարեցնելով ЕВ -ին:
Հատիր АF-ը G կետում և գծիր AHF աղեղը:
Շարունակիր ЕВ-ն մինչև H:
EH-ը պահանջված քառակուսիի կողն Է:  E
կետից EH շառավիղով գծիր HJ
աղեղը և JK-ն հավասա-
րեցրու BE-ին. այժմ D և К կետերից
ուղղահայացներ իջեց-
րու EJ-ի վրա,
Լ և M կետերում: Այս ամենից հետո կստաց-
վեն հատման անհրաժեշտ ուղղությունները:

10 Մառանապետի հանելուկը
Ջրաղացպանը  պետք է ստանա յոթ հատ  դրամ, իսկ ջուլհակը՝ մեկ
Քանի որ երեքն էլ հավասար բաժիններ են
են վերցնում, ուրեմն յուրաքանչյուրը 8/3 բոքոն Է ուտում: Ջրա-
ղացպանը ուներ 15/3 բոքոն, որից 8/3 -ը ինքը կերավ.
ուրեմն մնացյալ7/3-ը  մառանապետի բաժինը դարձավ: Մինչդեռ

ջուլհակը բ9/3ոքոն ուներ, որից 8/3 ինքը կերավ, իսկ 1/3-ը
մառանապետը։ Քանի որ նրանք երկուսով մաոանա-
պետին բավարարեցին 7:1 համեմատությամբ, ուրեմն և
նույն համեմատությամբ Էլ պետք Էր բաժանել դրամը ։

11 Ազնվազարմ օրիորդը (նկ.)

Ազնվազարմ օրիորդը

Ազնվազարմ օրիորդը

Գծագրի վրա նշված Է Սըր Հյուի
անցած ճանապարհը
չքնաղ օրիորդի խցիկը
գտնելու համար։
Այսպիսով, նա մե-
կական անգամ Է
մտնում զնդանի
խցիկների բոլոր
դոներից։

 

12 Թիրախը (նկ.)

Թիրախը

Թիրախը

Նկարը ցույց Է տալիս թվերի այն վերադասավորությունը,
որի շնորհիվ տասներկու գծերից յուրաքանչյուրի վրա գտնվող
թվանշանների գումարը հավասարվում Է 23 ֊ի:

42

 

Книги и Рефераты

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика