дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՕՔՍԷՆՖՈՐԴԻ ԳՐԱԳՐԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ
Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

ՕՔՍԷՆՖՈՐԴԻ ԳՐԱԳՐԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ

ՕՔՍԷՆՖՈՐԴԻ ԳՐԱԳՐԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ

Հենրի Գյուդնի | Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

ГЕНРИ ДЮДНИ | КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ ЗАГАДКИ | (На армянском языке)

Գլխավոր էջ Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

Օքսենֆորդի լռակյաց և լրջախոհ գրագրի մասին հիշատակվում է . « Իր ընկերների փոխ տված յուրաքանչյուր
1 կոպեկը ն ա միշտ ծախսել է գրքեր, կամ էլ գիտելիքներ
ձեռք բերելու վրա»:

Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

Քենտերբերյան Հանելուկներ
և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

Նկ. 3

Մի օր գրագրի ընկերները համոզեցին նրան, որ մի հանելուկ ասի: «Այն փոքրիկ հանելուկը, որ ես հորինել եմ
երեկ գիշեր, ձեր խմբի համար այնքան էլ բարդ չէ և , մի
փոքր համբերությամբ, ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող Է

7

լուծել։ Այս ասելով, նա ներկայացրեց իր ընկերներին
սւոորև բերված քառակուսին և ասաց, որ հարկավոր Է այն
բաժանել չորս մասի ( գծերի երկարությամբ) և վերադասա-
վորել այնպես, որ դրանք վերստին համընկնեն իրար և
կազմեն մի կատարյալ կախարդական քառակուսի, որտեղ
չորս սյունակից, չորս շարքից և երկու անկյունագծից յու-
րաքանչյուրի րնդհանուր գումարը հավասար լինի 34-֊ի։
Եթե դուք ուշադիր լինեք, ապա կհամոզվեք, որ դա
դյուրությամբ լուծվող և հաճելի մի հանելու!լ Է։

8

Словари и разговорники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика