дома » ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ » ՋՐԱՂԱՑՊԱՆԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ
ՋՐԱՂԱՑՊԱՆԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ

ՋՐԱՂԱՑՊԱՆԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ

ՋՐԱՂԱՑՊԱՆԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ

Հենրի Գյուդնի | Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

ГЕНРИ ДЮДНИ | КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ ЗАГАДКИ | (На армянском языке)

Գլխավոր էջ Քենտերբերյան Հանելուկներ և այլ Հետաքրքիր խնդիրներ

Ջրաղացպանը մ ի կողմ կանչեց ուղևորներին և ցույց
տվեց ալյուրի 9 պարկ , որոնց դասավորությունը բերված
է ներքևում ։ Այժմ բոլորդ ուշադիր լսեք, թե ինչպիսին է
ալյուրի 9 պարկերի հանելուկը  — ասաց ն ա —  Նկատեցեք ,
պարոնայք , որ շարքի երկու ծայրերում մեկական պարկ է
դրված , որից հետո գալիս են զույգ պարկեր, իսկ միջնա-
մասում իրար կողք դրված են մնացած երեք պարկերը:

ՋՐԱՂԱՑՊԱՆԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ

ՋՐԱՂԱՑՊԱՆԻ ՀԱՆԵԼՈՒԿԸ

Եթե բազմապատկենք զույգ պարկերի վրա նշված 28 -ր
7 -ով , որը նրա հարևան թիվ է,  գումարը ստացվում է
196, որը համապատասխանում է միջնամասի պարկերի վրա
գրված թվին: Սակայն, նույն պատասխանը չի ստացվու մ
աջ եզրի 5-ը իր հարևան զույգի 34-ի հետ բազմապատկե —

լիս: ՈՒստի,  պարոնայք, խնդրում եմ վերադասավորել  9
պարկերը այն հաշվով, որ նվազագույն տեղաշարժով զույգ
պարկերի վրա նշված թվանշանները իրենց հարևանների
հետ բազմապատկելիս , արտադրյալը երկու դեպքերում էլ
հավասար լինի միջնամասի երեք թվանշաններին:
Քանի որ ջրաղացպանի պայմանը հնարավորին չափ
քիչ տեղաշարժ կատարելն է ր, մնում է միայն մեկ հնարա —
վոր լուծում։

7

Словари и разговорники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика