дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՎԱԳ (старший) — ԱՎԵՐՎԵԼ (разоряться)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՎԱԳ (старший) — ԱՎԵՐՎԵԼ (разоряться)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՎԱԳ (старший) — ԱՎԵՐՎԵԼ (разоряться)

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Урок 34. АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ озвучка

ԱՎԱԳ — аваг —  прил старший.
Ավագ ընկեր — авак .нкер — старший товарищ.
Ավագ գիտական աշխատող — авак гитакан ашхатох — старший научный сотрудник.
Ավագ ջոկատավար — авак джокатавар — старший вожатый.
ԱՎԱԳՈՒԹՅՈՒՆ — авагутюн — старшинство.

ԱՎԱԶ — аваз — песок.
ԱՎԱԶԱԲԼՈՒՐ — авазаблур -песчаный холм, дюна, бархан.
ԱՎԱԶԱԹՈՒՄԲ — авазатумб — бархан.
ԱՎԱԶԱԿ — авазак — разбойник, бандит.
ԱՎԱԶԱԿՆԵՐ — авазакнер — разбойники (правительство Армении — от автора сайта)
ԱՎԱԶԱԿԱՅԻՆ — авазакаин — прил разбойничий, разбойнический, бандйтский.
ԱՎԱԶԱԿՈՒԹՅՈՒՆ — авазакутюн — разббй, бандитйзм.
ԱՎԱԶԱՀԱՏԻԿ — авазаатик — песчинка.
ԱՎԱԶԱՅԻՆ — авазаин — прил песчаный.
Ավազային շերտ — авазаин шерт —  песчаный слой.
ԱՎԱԶԱՆ — авазан — бассейн.
Գեւոի ավազան — гети авазан — бассейн реки.
ԱՎԱԶԱՔԱՐ — авазакар — песчаник.
ԱՎԱԶՈՏ — авазот —  прил песчаный.
Ավազոտ ափ — авазот ап — песчаный берег.
ԱՎԱՂ — авах —  увы!
ԱՎԱՆ — аван — посёлок
Բանվորական ավան — банворакан аван — рабочий посёлок.
ԱՎԱՆԱՅԻՆ — аванаин —  прил поселковый.
ԱՎԱՆԱԿ — аванак — осёл.
ԱՎԱՆԴ — аванд — 1. вклад.
Ժամկետային ավանդ — жамкетаин аванд — срочный вклад. 2, завет.
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ — авандакан —  прил традиционный.
ԱՎԱՆԴԱԿԱՆՈԻԹՅՈԻՆ — авандаканутюн — традиционность
ԱՎԱՆԴԱՏՈՒ — авандату — вкладчик; вкладчица.
ԱՎԱՆԴԵԼ — авандел —  преподавать несов.
ԱՎԱՆԴՈԻԹՅՈՒՆ — авандутюн —  предание.

ԱՎԱՆԴՈՒՅԹ — авандуйт — традиция.
Ազգային ավանդույթ  — азгаин авандуйт — национальная традиция.
ԱՎԱՐ — авар — 1, добыча. 2. трофей.
ԱՎԱՐԱՌՈՒԹՅՈՒն — аврутюн — грабёж.
ԱՎԱՐՏ — аварт — 1. конец, финал.
Փայլուն ավարտ — пайлун аварт — блестящий конец, блестящий
финал.
2. финиш. 3. отбой.
ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ — авртакан —  выпускной.
Ավարտական դասարան — авартакан дасаран — ВЫПУСКНОЙ КЛАСС.
Ավարտական քննություններ — авартакан кннутюннер — выпускныеэкзамены.
ԱՎԱՐ ՏԵԼ — авартел  — заканчивать , закончить; оканчивать ||
окончить; завершать || завершить.
Աշխատանքն ավարտել — ашхатанкн авартел — закончить  работу.
Դպրոցն ավարտել — дпроцн авартел — ОКОНЧИТЬ ШКОЛУ.
Գարնանացանն ավարտել — гарнанацанн авартел — завершить весенний  сев.
ԱՎԱՐ ՏՎԵԼ — авартел — заканчиваться || закончиться;
оканчиваться || окончиться; завершаться || завершиться’; заключаться
ԱՎԱՐՏՈՒՄ — авртум — завершение, окончание.
1. ԱՎԵԼ — авел — веник.
2. ԱՎԵԼ — авел -см ԱՎԵԼԻ — авели- больше
ԱՎԵԼԱՆԱԼ — авеланал — прибавляться
прибавиться; прибывать || прибыть; увеличиваться II увеличиться.
Ուսանողների թիվն ավելացավ — усанохнери тивн авелацав — ЧИСЛО студентов увеличилось.
ԱՎԵԼԱ8ՆԵԼ — авелацнел — прибавлять || прибавить; добавлять || добавить; набавлять
|| набавить; увеличивать || увеличить;
дополнять || дополнить.
Գինն ավելացնել — гинн авелацнел — набавить цену.
Քանակն ավելացնել — канакн авелацнел — увеличь  КОЛИЧЕСТВО.
ԱՎԵԼԱ8ՈՒՄ — авелацум прибавление, увеличение, добавлёние.
Աշխատավարձի ավելացում — ашхатаварци авелацум —  прибавлёние зарплаты.
ԱՎԼԵԼ — авелел —  подметать ||подмести.
Հատակն ավլել — hатакн авлел —  ПОДМЕСТЙ ПОЛ.
ԱՎԵԼԻ — авели — нареч 1. более.
Ավելի քան — авели кан — более чем.
Ավելի լավ — авели лав -лучше.
Ավելի վատ — авели ват — хуже.
Ավելի մեծ — авели мец — больше.
Ավելի փոքր — авели покр — меньше.

1. ԱՎԵԼՈՐԴ — авелорд — излишек, избыток.
2. ԱՎԵԼՈՐԴ — авелорд — прил лишний, излишний.
Ավելորդ ծախսեր — авелорд цахсер — лишние расходы.
Ավելորդ զգուշություն — авелорд згушутюн — ИЗЛИШНЯЯ ОСТОРОЖНОСТЬ.
ԱՎԵԼՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ — авелордутюн — излишество,
ԱՎԵԼՑՈՒԿ — авелцук — 1. излишек, избыток.
Ապրանքների ավելցուկ ИЗЛИШКИ товаров. 2. остаток.
ԱՎԵՏԱՐԱՆ — аветаран — евангелие.
ԱՎԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ — аверацутюн — разрушение разгром; опустошение.
Մեծ ավերածություններ — мец аверацутюннер —  большие разрушёния.
1. ԱՎԵՐԱԿ — аверак — развалина (развалины) Руина
Հինավուրց ամրոցի ավերակներ — hинавурц амроцы аверакнер — развалины старйнной крепости.
2. ԱՎԵՐԱԿ — аверак — прил разоренный, разрушенный.
ԱՎԵՐԱՆՔ — аверанк — разорение, разрушеиие;
разгром; разруха.
ԱՎԵՐԵԼ — аверел — разорят || разорить;
опустошать || опустошить; разрушать || разрушить.
1. ԱՎԵՐԻՉ — аверич —  разоритель м, опустошйтель м.
2. ԱՎԵՐԻՉ — аверич — прил разорительный, опустошительный.
Ավերիչ պատերազմներ — аверич патеразмнер —
опустошительные войны.
ԱՎԵՐՎԵԼ — авервел -разоряться , рушится

47 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՎԱԳ (старший) -ԱՎԵՐՎԵԼ (разоряться)

Английский русскими буквами.
Англо-русский словарь с транскрипцией.
Переводчик с армянского на русский русскими буквами.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика