дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԲԽԱԶ (Абхаз)-ԱԶԱՏՎԵԼ(азатвел)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԲԽԱԶ (Абхаз)-ԱԶԱՏՎԵԼ(азатвел)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами.
ԱԲԽԱԶ (Абхаз)-ԱԶԱՏՎԵԼ(азатвел)

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ
А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Ա — А
Озвучка страницы 1


ԱԲԽԱԶ — абхаз — Абхаз,֊/* абхазец.
ԱԲՍՏՐԱԿՏ- абстракт — Абстракт, прил абстрактный.
ԱԳԱՀ — агаh, прил жадный, алчный.
ԱԳԱՀԱԲԱՐ — агаhабар  нарен жадно.
ԱԳԱՀՈՐԵՆ — агаhорен — жадно
ԱԳԱՀՈԻԹՅՈԻՆ — агаhутюн, жадность ,
АЛЧНОСТЬ .Ագահություն անել — агаhутюн анел —  жадничать,
ԱԳԱՐԱԿ — агарак — хутор; ферма.
ԱԳԻՏԱՑԻԱ — агитация — агатация, агитация,
նախընտրական ագիտացիա — нахнтракан агитация — предвыборная агитация.
Ագիտացիա անել — агитация анел —  агитировать.
ԱԳԻՏԿԵՏ -агиткет — агиткет — агитпункт
ագիտացիոն կետ — агитацион кет — агитационный пункт.
ԱԳՌԱՎ — аграв — ворона, ворон.
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ — аграраин — прил аграрный.
Ագրա֊րային ռեֆորմ- аграраин реформ —  аграрная реформа.
ԱԴԱՄԱԹՈՒԶ — адаматуз — банан.
Հասած ադամաթուզ — hасац адаматуз —  спелый банан.
ԱԴԱՄԱԽՆՁՈՐ — адамахндзор —  кадык.
ԱԴԱՄԱՆԴ — адаманд, — алмаз.
ԱԴԱՄԱՆԴՅԱ — адамандя —  прил. алмазный.
ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ — адрбеджанакан —  прил азербайджанский.
1. ԱԴՐԲԵՋԱՆԵՐԵՆ — адрбеджанерен — азербайджанский язык.
Ադրբեջաներեն խոսել — адрбеджанерен хосел  — говорить  по-азербайджански.
ԱԴՐԲԵՋԱՆՑԻ — адрбеджанци —  азербайджанец.
ԱԶԱՏ  — азат — 1. прил свободный, вольный.
Ազատ ժողովուրդ — азат жоховурд — СВОБОДНЫЙ НАРОД.
Ա֊զատ թռչուն — азат трчун — ВОЛЬНАЯ ПТИЦА.
Ազատ ժամանակ ունենալ — азат жаманак уненал- распалагать свободным временем.
Ազատ տեղեր — азат тегер — свободные места, свободные (незанятые) места.
Ազատ շունչ քաշել — азат  шунч кашел — СВОбОДНО ВЗДОХНУТЬ.
Ֆրանսերեն ազատ խոսել-франсерен азат хосел — свободно говорить по-французски.

ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ- азатагракан — прил освободйтельный.
Աղատագրական շարժում — азатагракан шаржум- освоботельное движение.

Ազատագրական պատերազմ — АЗАТАГРАКАН ПАТЕРАЗМ — освободительная война.
ԱԶԱՏԱԳՐԵԼ — азатагрел — освобождать | освободить.
Երկիրն ազատագրել — еркирн азатагрел —  освободйть страну.
ԱԶԱՏԱԳՐՎԵԼ-азатагрвел — освобождаться || освободиться.
ԱԶԱՏԱԶՐԿԵԼ — азатазркел — лишать ( лишить) свободы.
ԱԶԱՏԱՄԻՏ — азатамит — прил свободомыслящий.
ԱԶԱՏԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ — азатамтутюн — свободомыслие.
ԱԶԱՏԱՍԵՐ — азатасер —  прил свободолюбивый, вольнолюбивый
Ազատասեր ժողովուրդ  — азатасер жоховурд — свободолюбивый нарбд.
ԱԶԱՏԱՍԻՐԱԿԱՆ — азатасиракан —  прил свободолюбивый.
Ազատասիրական բանաստեղծություն — азатасиракан банастехцутюн — свободолюбивый стих.
ԱԶԱՏԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ — азатасирутюн — свободолюбие.
1. ԱԶԱՏԱՐԱՐ — азатарар -освободитель, избавитель

2. ԱԶԱՏԱՐԱՐ — азатарар- прил освободительный,
спасительный.
ԱԶԱՏԵԼ — азател- 1. освобождать j| освободить.
Գերիներին ազատել — геринерин азател-  ОСВОБОДИТЬ пленных.

Գլխացավանքից ազատել — глхацаванкиц азател-И3бавить ОТ ХЛОПОТ (головной боли)
Փորձանքից ազատել — порцанкиц азател -выручить из беды. 3. высвобождать ||
высвободить. 4. увольнять || уволить.
Աշխատանքից ազատել — ашхатанкиц азател- уволить с работы.

ԱԶԱՏՈՐԵՆ — азаторен-  нареч свободно, вольно.
Ազատորեն կարդալ և գրել անգլերեն — азаторен кардал ев грел англерен —
свобедно читать и писать по-английски.
ԱԶԱՏՎԵԼ — азатвел -1. освобождаться || освободиться;
избавляться || избавиться.

стр. 9 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱԲԽԱԶ (Абхаз)-ԱԶԱՏՎԵԼ(азатвел).

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика