дома » ARMENIAN - ENGLISH CONVERSATION GUIDE հայերեն անգլերեն զրուցարան » ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. ԿՈՇԿԵՂԵՆ. FOOTWEAR.
Словари

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ: 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. ԿՈՇԿԵՂԵՆ. FOOTWEAR.

ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱՍ PART TWO

6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս: ԿՈՇԿԵՂԵՆ. FOOTWEAR. ֆութվէը:

Ներբեռնել լավ որակով ( PDF) 6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս. ԿՈՇԿԵՂԵՆ. FOOTWEAR. ֆութվէը:( էջ 99-100).

 

Արագ ծանոթացման համար:

ԵՐԿՐՈՐԴՄԱՍ PART TWO

6. ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ, ԳՆՈՒՄՆԵՐ. SHOPS. շոփս: ԿՈՇԿԵՂԵՆ. FOOTWEAR. ֆութվէը:

Фаберлик Армения: Бизнес для Студентов

 Ինչպիսի՞ կոշիկներ կցանկանայիք:
Ես կցանկանայի մի զույգ լայքայե
կոշիկներ:
 What kind of shoes would you
like?
I’d like a pair of kid shoes;
 ուոթ քայնդ ըվ շու:զ վուդ յու լայք
այդ լայք ը փէը ըվ քիդ շու:զ
 զամշե
լաքած
 suede shoes,
patent-leather shoes,
  սյու:դ շու:զ
փաթընթ լէդը շու:զ
 պարուսինե
կաշվե ներբանով
 canvas shoes,
leather-soled shoes
 քանվըս շու:զ
լէդը-սոուլդ շու:զ
 ռետինե Ներբանով
հաստ ներբանով
 rubber-soled shoes,
thick-soled shoes,
 րաբը-սոուլդ շու:զ
քիթ-սոուլդ շու:զ
 բաց քթով
բոկոտիկներ
 open-toe shoes
sling-back shoes,
 օուփըն-թօ: շու:զ
սլին-բաք շու:զ
 քուղերով
տնային
սանդալներ
 laced shoes,
slippers,
sandals.
 լէյսթ շու:զ
սլիփըրզ
սանդըլզ
 երկարաճիտք  top-boots (high-boots  թօփ-բութս
Реклама

Реклама

ARMENIAN — ENGLISH CONVERSATION GUIDE

ՀԱՅԵՐԵՆ — ԱՆԳԼԵՐԵՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ

Армянский — Английский Разговорник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика