дома » Рефераты » ՊՈԻԵՐՏՈՌԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՄԵՔՍԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՀՆԴԿԱՑԻՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՔ
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ՊՈԻԵՐՏՈՌԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՄԵՔՍԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՀՆԴԿԱՑԻՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՔ

Տնտեսագիտություն բոլորի համար: Գլուխ 17. 3. ՊՈԻԵՐՏՈՌԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՄԵՔՍԻԿԱՑԻՆԵՐ, ՀՆԴԿԱՑԻՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼՔ:

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

4. MLM բիզնես սխեմա (մարքեթինգ պլան)(մաս 1):

Սեւամորթներն առավել ուշագրավ ռասայական փոքրամասնությունն են,
նրանց «մեկնարկային կետի»’ ստրկության հարցում մեր պւստասխանա-
տըվության պատճառով:
Այնուհանդերձ, սեւամորթները, փաստորեն, երկրի ամենաընչազուրկ
փոքրամասնությունը չեն: Այդ դժբախտ «պատիվը» վերապահվում Է ամերիկյան
բնիկների փոքր խմբին, որի մասին տնտեսական կցկտուր տվյալներ
եւ Էլ ավելի քիչ հոգածություն կան: Դրանք ամերիկյան հնդկացիներն են,
որոնց եկամուտները, ըստ հնդկացիական ռեզերվացիաների մոտ կեսից
ստացվող տփալների, սպիտակամորթ ընտանիքների եկամուտների մեկ
երրորդի կարգի են: Մյուս անբարենպաստ խումբը լատինամերիկյան ծագում
ունեցող փոքրամասնություններն են: Հոգնակի ենք օգտագործում, որովհե-
տեւ, փաստորեն, երկու այդպիսի խմբեր կան: Մեկը իսպանախոս այն
ընտանիքներն են, որոնք ԱՄՆ-ի օրինական բնսւկչի կարգավիճակ ունեն:
Նրանց եկամուտները կազմում են սպիտակամորթների եկամուտների երկու
երրորդը’ փոքր-ինչ ավելի սեւամորթների միջին ցուցանիշից: Մյուս խումբը’
անօրինական ճանապարհներով Մեքսիկայից ԱՄՆ թափանցող իսպանա-
խոսներն են, այսպես կոչված’ «քրտնաթոր» ագարակային բանվորները:

213

———-

Այս խմբի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ չկան, բայց հայտնի է,
որ ծիծաղելիորեն ցածր են վարձատրվում:
Իսկ հիմա’ ավելի ուրախ բաներ: Եթե նայենք բոլոր էթնիկական խմբերի
եկամուտներին, կտեսնենք, որ միայն այս երեք խմբերի եկամուտներն են
ազգային միջինից ցածր’ սեւամորթներինը, իսպանախոսներինը եւ հնդկսւ-
ցիներինը: էթնիկական ծագում ունեցող հարյուր միլիոն ամերիկացիներից
ութսուն միլիոնն ավելի բարձր եկամուտ ունի, քան էթնիկապես իրենց
բնիկ համարող ամերիկացիները: 1972 թվականի տվյալներով, էթնիկական
խմբերից ընտանեկան ամենաբարձր միջին եկամուտ ունեին ռուսները, ապա’
լեհերը, հետո’ իտալացիները:

214

, ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика