дома » Рефераты » ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտություն բոլորի համար:
ՄԱՍ 3. ՄԻԿՐՈՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ. ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈԻՑՎԱԾՔԸ:
Գլուխ 14. ԻՆՉՊԵՍ է ՇՈԻԿԱՆ ԳՌՐԾՈԻՄ

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

ՈՒ՞մ է հարմար այս բիզնեսը:

Անհեթեթ է թվում տնտեսագիտությունը երկու մասի’ մակրոտնտեսագիտության
եւ միկրոտնտեսւււգիտության բաժանելը: Իրոք, էլ ի՞նչ «մակրո-
միկրո», երբ տնտեսությունը մեկն է: Բայց, փաստը մնում է փաստ, որ
որոշ հարցեր, ինչպիսիք մինչ այժմ ուսումնասիրում էինք, առավել պարզորոշ
բացահայտվում են մակրոտնտեսագիտության տեսանկյունից, ուր
շեշտվում են ընդհանուր խնայողությունների, ներդրումների եւ պետական
ծախսերի լայն հոսքերը, իսկ տնտեսական գործունեության այլ ձեւերը,
հատկապես թողարկված արտադրանքի տեսակներին առնչվող, համարյա
չեն ցուցահանվում: Մեր’ արտադրողներիս կամ սպառողներիս գործելակերպը,
որ հսկայական նշանակություն ունի մեր տնտեսական կյանքում,
պահանջում է այնպիսի դիտակետ, որը լուսաբանի սպառողների ու գործարարների,
գնորդների ու վաճառողների գործունեությունը: Դա այն է, ինչ
անվանում ենք շուկա կամ վաճառատեղ’ մթերային խանութ, ցորենի
շտեմարան, աուեւտրական գրասենյակ, ուր բախվում են գնորդի ու վաճառողի
առօրյա, կենսական շահերը, մի բան, որ ՀԱԱ-ն ուսումնասիրելիս
դուրս է ւՈյում մեր տեսադաշտից:

174

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика