дома » Рефераты » ԻՆՉՊԵՍ է ՓՈՂԸ ԳՈՐԾՈԻՄ
Տնտեսագիտություն բոլորի համար

ԻՆՉՊԵՍ է ՓՈՂԸ ԳՈՐԾՈԻՄ

Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Գլուխ 11.1. ԻՆՉՊԵՍ է ՓՈՂԸ ԳՈՐԾՈԻՄ:

Գլխավոր էջ Տնտեսագիտություն բոլորի համար:

Рефераты. Редкие книги.

MLM — Զահլահանություն թե՞ բիզնես:

Կապիտալիստական բոլոր երկրների դրամական համակարգերը հիմնականում
նման են ամերիկյան համակարգին: Ի հետեւանս, բոլորն ունեն
զարգացած կենտրոնական դրամատներ, որոնց պարտականությունները գրեթե
նույնն են, ինչ Կենտրոնական դրամատան’ վերահսկողություն սահմսւնել
դրամի ՛առաջարկի ուղղության եւ փոփոխությունների չափի վրա:
Կենտրոնական բոլոր դրամատների նպատակն էլ նույնն է’ իրենց
տնտեսություններն ապահովել դրամի «ճ ի շտ » քանակությամբ: Եթե դրամի
առաջարկը սակավ լինի, տնտեսությունը կնեղվի, ինչպես զսպաշապիկի
մեջ: Ընտանիքներն ու ձեռնարկություններն ապարդյուն կջանան դրամատներից
վարկեր ստանալ, հարդյունս’ կկրճատվի նրանց տնտեսական գործունեությունը:
Եթե դրամի առաջարկը չափից դուրս մեծ լինի, ընտանիքներն
ու ձեռնարկությունները սովորականից շատ ավելի մեծ հաշիվներ կունենան
դրսոքատներում եւ դրանց դյուրիրւայվելիությսւմբ կամ դրամատների կողմից
առաջարկվող ցածր շահատոկոսներով գայթակղվելով’ կընդլայնեն իրենց
ծախսերի ծավալը:
Թվում է, թե սա բավական հեշտացնում է Կենտրոնական դրւսմատան
խնդիրը’ ւտսրզապես տնտեսության «ջերմությունը չափել» եւ դրամի համապատասխան
քանակություն սահմսւնել: Եթե տնտեսությունը «ջերմում է»
խորացող գնաճի պայմաններում, պարզապես ժամանակն է կրճատել առկա
դրամի զանգվածը: Երբ տնտեսությունը տկարացած է, իսկ գործազրկությունը’
հարաճուն, հարկավոր է ճիշտ հակառակ ուղին բռնել: Այնււյես ասվեց,
կարծես կենտրոնական դրամատների աշխատանքը հեշտ ու հանգիստ գործ
է: Ինչպես [(տեսնենք’ այդպես չէ:

138

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика