дома » РУССКО-АРМЯНСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ » ԱՎԵՐՈՒՄ (разорение) -ԱՐԱԳՈՐԵՆ (арагорен)
Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ԱՎԵՐՈՒՄ (разорение) -ԱՐԱԳՈՐԵՆ (арагорен)

Словарь Русско-армянский и Армяно-русский
Русскими буквами

ԱՎԵՐՈՒՄ (разорение) -ԱՐԱԳՈՐԵՆ (арагорен)

АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ

А. А. СЕКОЯН 16200 слов

Главная страница Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами

ՀԱՅ-ՌՈԻՍԵՐԵՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
Ա.Հ. ՍԵԿՈՑԱՆ 16200 բառ

Урок 35. АРМЯНО-РУССКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ  озвучка.

ԱՎեՐՈՒՄ — аверум -разорение, опустошение,
разрушение, разгром.
Ավերման հետքերը — аверман hеткер -следы разрушения.
ԱՎԻԱԿԻՐ — авиакир — авианосец

Английский русскими буквами.
Англо-русский словарь с транскрипцией.
Переводчик с армянского на русский русскими буквами.

ԱՎՏՈԴՊՐՈՑ — автодпроц —  автошкола — автошкола.
ԱՎՏՈԿԱՅԱՆ — автокайан —  автостанция.

ԱՎՏՈՄԱՏԱՎՈՐ — автоматавор — автоматчик.
ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱ — автомекена — автомашина
Բեռնւստար ավտոմեքենա — бернатар автомекена — грузовая  автомашина

ԱՎՏՈՆՈՄ — автоном  CM. ԻՆՔՆԱՎԱՐ — инкнавар- автономный
ԱՎՏՈՆՈՄԻԱ — автономия — CM ԻՆՔ ՆԱՎԱՐՈԻԹ3ՈԻՆ — инкнаврутюн- автономия
ԱՎՏՈՇԱՐԱՍՅՈԻՆ — автошарасюн —  АВТОКОЛОННА.
ԱՎՏՈՎԱԶՔ — автопробег.
ԱՎՏՈՏեՍՉՈԻԹՅՈԻՆ — автотесчутюн — автоинспекция.
ԱՎՏՈՏՆԱԿ — автотнак — гараж.

ԱՏԱՂՁԱԳՕՐԾ — атахдзагорц — плотник.
ԱՏԱՂՁԱԳՈՐԾԱԿԱՆ — атахдзагорцакан — прил плотничный,
плотничий (плотницкий).
ԱՏԱՄ — атам -зуб.
Ատամը քաշել — атам кашел — вырвать зуб.
Իմաստության ատամ — имастутян атам -Зуб мудрости.
Սղոցի ատամներ — схоци атамнер — зубцы пили.
ԱՏԱՄԱՑԱՎ — атамнацав -зубная боль.

ԱՏԱՄՆԱԲՈԻԺԱԿԱՆ — атамнабужакан — прил зубоврачебный.
Ատամնաբուժական կաբինետ — атамнабужакан кабинет —  зубо-
врачёбный кабинет.
ԱՏԱՄՆԱԲՈԻՅԺ- атамнабуйж —  зубной врач.
ԱՏԱՄՆԱԼԻՑՔ — атамналицк — пломба (зубная).
ԱՏԱՄՆԱԽՈՌՈՉ — атамнахороч -дупло (в зубе).
ԱՏԱՄՆԱԿԱՄՐՋԱԿ — атамнакамрчак — мост (зубной  протез).
ԱՏԱՄՆԱԿԱՄՈՒՐՋ — атамнакамурч — мост (зубной  протез).
ԱՏԱՄՆԱՅԻՆ — атамнаин — прил. зубнбй.

ԱՏԱՄՆԱՆԻՎ — атамнанив -зубчатое колесо, шестерня.
ԱՏԱՄՆԱՇԱՊԻԿ — атамнашапик -коронка.
Ոսկե ատամնաշապիկ — воске атамнашапик — золотая коронка.
ԱՏԱՄՆԱՎՈՐ -атамнавор -прил 1. зубчатый. 2. зазубренный.
ԱՏԱՄՆԱՑԱՎ — атамнацав — зубная боль
ԱՏԱՄՆԱՓՈՇԻ — атамнапоши — зубной порошбк.
ԱՏԵԼ — ател -ненавидеть несов. , возненавидить.
Թշնամուն ատել — тшнамун ател -ненавидить врага
ԱՏԵԼԻ — атели — прил ненавистный; постылый.
ԱՏԵԼՈՒԹՅՈՒՆ — ателутюн — ненависть ж.
Ատելություն տածել — ателутюн тацел — питать  нёнависть,
ԱՏԵՆԱԿԱԼ — атенакал —  заседатель м.
Ժողովրդական ատենակալ — жоховрдакан атенакал — народный созедатель
ԱՏԵՍՏԱՎՈՐԵԼ — атеставорел — аттестовать сов и несов.
ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒ Մ — атеставорум — аттестация.
ԱՏԵՍՏԱՏ — атестат -аттестат.
Հասունության ատեստատ — асунутян атестат — аттестат зрелости.

ԱՏՈՄԱԿԱՆ — атамакан — прил. атомный.
ԱՏՈՄԱՅԻՆ — атамаин -атомный
Ատոմային էլեկտրակայան — атомаин электракаян —  атомная электростанция,
ԱՏՐՃԱՆԱԿ — атрчанак — револьвер, пистолет.
ԱՐԱԲԱԿԱՆ — арабакан — прил арабский.
Արաբական երկրներ — арабакан еркрнер — арабские страны.
ԱՐԱԲ — араб — араб.
ԱՐԱԲԵՐԵՆ — араберен — арабский язык.
2. ԱՐԱԲԵՐԵՆ 1. прил арабский. 2. нареч по-арабски.
Արաբերեն այբուբեն — араберен айбубен — арабский алфавит.
ԱՐԱԲՈԻՀԻ — арабуhи — арабка.
ԱՐԱԳ — араг -1. прил быстрый, скорый.
Արագ վազք — араг вазк — быстрый бег.
Արագ քայլերով գնալ — араг кайлеров гнал -идти скорым шагом.
2. перен. быстро, скоро.
Արագ վազել — араг вазел — быстро бежать.
ԱՐԱԳԱԳՆԱՑ — арагнтац —  прил 1. скорый, быстроходный.
2. быстроногий быстроходный.
ԱՐԱԳԱԹեՎ — арагатев — прил. быстрокрылый.
ԱՐԱԳԱԽՈՍՈԻԹ3ՈԻՆ — арагахосутюн — скороговорка.
ԱՐԱԳԱՀԱՍ — арагаhас —  прил  скороспелый,
быстро созревающий. 2. скоропостижный
ԱՐԱԳԱՀՈՍ — арагаhос —  прил быстротекущий,  быстротечный.
ԱՐԱԳԱՁԻԳ — арагадзиг -прил сксрострельный.
Արագաձիգ զենք — арагадзиг зенк — скорострельное оружие.
ԱՐԱԳԱՆԱԼ — араганал —  ускоряться , ускориться; убыстряться  убыстриться.
ԱՐԱԳԱՇԱՐԺ — арагашарж — прил быстрый, проворный, поворотливый, юркий.
ԱՐԱԳԱՑՆԵԼ — арагацнел — ускорять , ускорить;
Քայլերն արագացնել — кайлерн арагацнел  — ускорить шаги.
ԱՐԱԳԱՑՈՒՄ — арагацум — ускорение, форсирование.
ԱՐԱԳԱՑՈՒՑԻՉ — арагацуцич- ускоритель м, катализатор.
ԱՐԱԳԸՆԹԱՑ — арагнтац — прил скорый, быстроходный;
стремительный.
Արագընթաց  նավ — арагнтац нав —  быстроходное судно.
ԱՐԱԳԻԼ — арагил — аист.
ԱՐԱԳՈՐԵՆ — арагорен — нареч быстро, скоро, проворно.

48 Словарь Русско-армянский и Армяно-русский Русскими буквами ԱՎԵՐՈՒՄ (разорение) -ԱՐԱԳՈՐԵՆ (арагорен)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика