дома » Рефераты » ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

8.3. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ֆինանսական հաշվառման վարման հիմնական սկզբունքները շարադրված
են 2002 թ.-ին ընդունված «Հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում,
դրանք տասն են.
1. Անրնդհատության սկզբունք. կազմակերպությունը սկսելով իր
գործունեությունը աշխատելու է անորոշ երկար ժամանակ և մտադրություն
չկա այն լուծարելու:
2. Հետևողականության սկզբունք. հաշվետու ժամանակաշրջանում
ընտրելով հաշվային քաղաքականությունը կազմակերպությունը այն չպետք է
փոխի մինչև այդ ժամանակաշրջանի ավարտը:
3. Համեմատման սկզբունք. տնտեսական գործունեության արդյունքները
հաշվառման մեջ արտացոլվում են այն ժամանակ, երբ դրանք տեղի են
ունեցել անկախ դրանց հետ կապված դրամական միջոցների ստացումից
կամ վճարումից:
4. Հասկանալիության սկզբունք. ֆինանսական հաշվետվությունում
արտացոլված տեղեկատվությունը պետք է պարզ և հասկանալի լինի այն
օգտագործողների համար:
5. էականթյան սկզբունք. տեղեկատվությունը համարվում է էական, եթե
նրա չբացահայտումը ազդում է ֆինանսական հաշվետվությունները
օգտագործողների կողմից ընդունված տնտեսական որոշումների վրա:
6. Միասնականության սկզբունք. հաշվապահական հաշվառման բնույթով և
գործառույթով նման հաշիվները ֆինանսական հաշվետվությունների մեջ
պետք է միավորվեն, եթե դրանց առանձին ներկայացումը չի պարունակում
էական տեղեկատվություն:
7. Աոժանահահավատության սկզբունք . ֆինանսական հաշվետվությունները
պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին’
ա) ձևի նկատմամբ բովանդակության գերակայություն,
բ) չեզոքություն,
գ) հաշվենկատություն,
դ) ամբողջականություն:

ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալները և միևնույն
ժամանակաշրջանի տարբեր կազմակերպությունների  ֆինանսական
հաշվետվությունների տվյալները պետք է լինեն համադրելի
9. Համադրման սկզբունք. ակտիվների, սեփական կապիտալի և
պարտավորությունների, եկամուտների և ծախսերի միջև հաշվանցում չի
թույլատրվում, բացառությամբ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:
10. Սահմանազատման  սկզբունք. կազմակերպության
ակտիվները և պարտավորությունները պետք է առանձնացված լինեն,
կազմակերպության տերերի կամ նրանց աշխատողների ակտիվներից և
պարտավորություններից:

97 ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика