дома » Рефераты » ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՉԱՓԻՉՆԵՐԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՉԱՓԻՉՆԵՐԸ

1.4. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՉԱՓԻՉՆԵՐԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Նախորդ հարցը պարզաբանելիս նշեցինք, որ տնտեսական հաշվառման մեջ
օգտագործվել են բնեղեն և արժեքային չափիչներ: Անդրադառնանք դրան ավեւի
մանրամասն:
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՀԱՇՎԱՌՄԱՆ մեջ կիրառվում են երեք տիպի չափիչներ՝
1. Բնաիրային,
2. Աշխատանքային,
3. Դրամական կամ արժեքային:
Բնաիրային չափիչները կիրառվում են կազմակերպության նյութական
արժեքները’ հիմնական միջոցները, նյութերը, վառելիքը, պատրաստի
արտադրանքը, ապրանքները և այլն հաշվարկելու, ինչպես նաև տնտեսական
գործընթացները արտացոլելու համար:
Հաշվառման օբյեկտները կարոդ են չափվել հատով, երկարությամբ (մմ, սմ,
դմ, մ և կմ), ծավալով, քաշով և այլն: Բնական չափիչների կիրառումը բացառիկ
կարևոր նշանակություն ունի կազմակերպության գործունեութունը ճիշտ
կառավարելու և վարելու, սեփականությունը պահպանելու գործում:
Աշխատանքային չափիչները օգտագործվում են արտադրանքի
արտադրության կամ աշխատանքների կատարման վրա գործադրված
աշխատանքի քանակը աշխատանքային օրերով, ժամերով, րոպեներով հաշվելու և
արտահայտելու համար:

18 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՉԱՓԻՉՆԵՐԸ

Աշխատանքային և մյուս չափիչների կիրսւռմամբ որոշվում է մշակմունքի
նորմայի կատարումը, աշխատանքի արտադրողականությունը, աշխատողներին
հասանելիք աշխատավարձը և այլն:
Դրամական չափիչով արժեքային արտահայտությամբ չափվում և
արտացոլվում են տնտեսական այնպիսի երևույթներ, որոնք չեն կարող չափվել և
արտացոլվել բնական և աշխատանքային չափիչներով կամ դրանց համատեղ
կիրառումով:
Օրինակ ապրանքանյութական արժեքների տարբեր տեսակների շարժն ու
մնացորդները հնարավոր չէ չավւել ու արտացոլել միայն բնական չափիչով,
որովհետև անիմաստ է մեկ ընդհանուր հանրագումարի բերել չափի տարբեր
միավորներով հաշվառվող նյութերի ընդհանուր քանակը առանց արժեքային
արտահայտության: Դրամական չափիչի կիրառումը պակաս կարևոր չէ նաև
արտադրանքի արտադրության, ինքնարժեքի հաշվարկման, տնտեսական
գործունեության արդյունքների հաշվարկման համար:
Դրամական չափիչը տնտեսական միջոցների ու գործընթացների չափման ու
արտացոլման իր ընգրկումներով լայն կիրառություն ունի տնտեսական հաշվառման
պրակտիկայում, հատկապես հաշվապահական հաշվառման մեջ, որի համար այն
պարտադիր է:

19 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՉԱՓԻՉՆԵՐԸ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика