дома » Рефераты » ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

3.4. ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Դիտարկված բոլոր օրինակներում յուրաքանչյուր գործառնության գումար
միաժամանակ գրանցվում էր երկու հաշիվներում, ընդ որում մի հաշվի դեբետում և
մի ուրիշ հաշվի կրեդիտում: Հաշիվների միջև առաջացած այդպիսի կապը կոչվում է
հաշիվների թղթակցություն, իսկ հաշիվները թղթակցող: Տնտեսական
գործառնության դեբետագրվող և կրեդիտագրվող հաշիվների և գումարի նշումը
անվանում են հաշվապահական ձևակերպում: Կատարված գործառնության
գումարը մի հաշվի դեբետում և մեկ այլ հաշվի կրեդիտում գրանցելը ոչ թե
պատահականություն է, այլ օրինաչափություն: Դա հետևանք է այն բանի, որ
ակտիվները հաշվեկշռում արտացոլվում են երկակի ձևով, ըստ կազմի և
տեղաբաշխման և ըստ գոյացման աղբյուրների և նշանակման, ինչպես նաև ըստ
այն բանի, որ հաշիվներում գրանցումները կատարվում են սահմանված
կանոններով: Հաշիվներում գրանցումներ կատարելու այս կարգը կոչվում է
կրկնակի գրանցման Եղանակ, որը բացառիկ կարևոր նշանակություն ունի
տնտեսական գործառնությունները ընթացիկ հաշվառման մեջ արտացոլելու
համար: Կրկնակի գրանցման եղանակն ունի երկու կարևոր նշանակություն
ճանաչողական և ստուգողական: ճանաչողական նշանակությունն այն է, որ
ծանոթանալով համապատասխան հաշիվներում կատարված գրանցումներին
կարողանում ենք կռահել, թե ինչ գործառնություն է կատարվել: Օրինակ’ 100.000

39  ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

դրամ գրանցված է «Հիմնական արտադրություն» հաշվի դեբետում և «Նյութեր»
հաշվի կրեդիտում: Այստեղից կհասկանանք, որ գործառնությունն ունեցել է
հետևյալ բովանդակությունը, պահեստից արտադրություն բաց են թողնվել 100,000
դրամի նյութեր: Բերենք մի օրինակ ևս.
Ենթադրենք գործառնության գումարը գրանցվել է «Դրամարկղ» հաշվի
կրեդիտում և «Կրեդիտորական պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների
այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով» հաշվի դեբետում 500,000 դրամ:
Կարդալով այս գրանցումը կռահում ենք, որ կազմակերպության դրամարկղից
անձնակազմին աշխատավարձ է վճարվել: Կրկնակի գրանցման ստուգողական
նշանակությանը կանդրադառնանք շրջանառության տեղեկագիրը
ուսումնասիրելիս: Կրկնակի գրանցման եղանակը հաշվապահական հաշվառման
մեջ օգտագործվում է 500 տարուց ավելի և հաշվապահական հաշվառման մեթոդի
կարևորագույն տարրերից է:

40 ԿՐԿՆԱԿԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика