дома » Рефераты » ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ
Հաշվետու տաբում կատարված ծախսումներ ըստ պատվերների ԱՂՅՈՒՍԱԿ

ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ

24.3. ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱՑՄԱՆ ՊԱՏՎԵՐԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

Այս մեթոդը կիրառվում է պաավերային արտադրություններում, որտեղ
գործառնական փուլը հիմնված է առանձին պատվերների վրա: Յուրաքանչյուր
պատվեր համարվում է ծախսումների հաշվառման և ինքնարժեքի կւսլկուլիացիայի
օբյեկտ: Պատվերի վրա կատարվող ծախսումները հաշվառելու համար կազմվում է
պատվերային քարտ, որտեղ կուտակվում են կատարված բոլոր ծախսումները:
Կառավարչական հաշվառման մեջ յուրաքանչյուր պատվերի համար անալիտիկ
հաշվառման մեջ առանձնացվում է առանձին հաշիվ’ 811 «Հիմնական
արտադրություն» սինթետիկ հաշվին կից: Սովորաբար պատվերային
արտադրություններում անավարտ արտադրության մնացորդը բացակայում է
(բացառությամբ խոշոր նավաշինության, տուրբինաշինության, շինարարության):
Եթե հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին պատվերը չի ավարտված, ապա դրա
վրԱւ կատարված բոլոր ծախսումները դուրս են գրվում որպես անավարտ
արտադրության մնացորդ: Ձևակերպվում է’
Դտ 214 «Անավարտ արտադրություն»
Կտ 811 «Հիմնական արտադրություն»
Հաջորդ տարվա սկզբին անավարտ արտադրության մնացորդը դուրս է
գրվում հիմնական արտադրական ծախսումների վրա և ավարտված պատվերի
ինքնարժեքը որոշվում է’ անավարտ արտադրության սկզբնական մնացորդի և
հաշվետու տարում կատարված ծախսումների գումարով:
Օրինակ’ 2007թ. տուրբինաշինական գործարանը ստացել է №1 պատվերը և
ըստ պայմանագրի այն պետք է կատարվի 2 տարվա ընթացքում:
Կազմակերպությունը բացի տուրբինների պատրաստումից (պատվեր №1)
կատարում է նաև այլ պատվերներ’ պատվեր № 2 և պատվեր № 3: Ըստ
սկզբնական փաստաթղթերի առաջին տարվա ընթացում պատվերների կատարման’
համար ծախսվել են’

Հաշվետու տաբում կատարված ծախսումներ ըստ պատվերների

Հաշվետու տաբում կատարված ծախսումներ ըստ պատվերների ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Հաշվետու տաբում կատարված ծախսումներ ըստ պատվերների
ԱՂՅՈՒՍԱԿ

Կազմակերպության անուղղակի արտադրական ծախսումները հաշվետու
ժամանակաշրջանում կազմել են 170.000 դրամ, այդ թվում’ արտադրամասային
ղեկավար անձնակազմի աշխատավարձ’ 120.000 դրամ, սոցապ հատկացումներ’
20.000 դրամ, արտադրական նշանակության հիմնական միջոցների
մաշվածություն’ 30.000դրամ:
Ըստ հաշվային քաղաքականության անուղղակի ծախսումների բաշխումը
ըստ պատվերների կատարվում է ուղղակի արտադրական ծախսումների գումարի
հարաբերակցությամբ:

486 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱ8ՄԱՆ
ՊԱՏՎԵՐԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ  

Անուղղակի արտադրական ծախսումների բաշխման գործակիցը կկազմի
0,05592 (170 ООО X (1.850.000+500.000+690.000): Յուրաքանչյուր պատվերի!
բաժին ընկնող անուղղակի ծախսումների գումարը կլինի,
պատվեր № 1 1.850.000 X 0.05592 =103.455
պատվեր № 2 500.000 X 0.05592 = 27.960
պատվեր № 3 690.000 X 0.05592 = 38.585
2-րդ տարվա ընթացքում №1 պատվերի իրականացման վրա կատարվել ն&
հետևյալ ծախսումները, աշխատավարձ’ 400.000 դրամ, նյութեր’ 300.000 դրաւԼ
սոցապ հատկացումներ’ 60.000 դրամ, այլ ծախսումներ’ 100.000 դրամ:
2-րդ տարվա ընթացքում անուղղակի արտադրական ծախսումների գումարք
եղել է 120.000 դրամ, որը ամբողջությամբ վերագրվել է №1 պատվերին:
Պահանջվում է հաշվարկել արտադրական ծախսումները ըստ տարիների к
որոշել թողարկված №1 պատվերի ինքնարժեքը:
ԱՂՅՈՒՍԱԿ 24.4
Պատվերի հաշվառման քարտ

Պատվերի հաշվառման քարտ

Պատվերի հաշվառման քարտ

487 ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԿԱԼԿՈՒԼԱ8ՄԱՆ
ՊԱՏՎԵՐԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴԸ 

apahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Kalkuliacman patverayin method.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика