дома » Рефераты » ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

17.9. ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Արտասովոր են համարվում այն ծախսերը, որոնք առաջանում են տարերային
աղետների, քաղաքական ցնցումների և այլ արտակարգ իրադարձությունների
արդյունքում առաջացած կորուստների հետևանքով:
Արտասովոր ծախսերի մասին բացահայտում տրվում է ֆինանսական
արդյունքների մասին հաշվետվության մեջ:
Արտասովոր ծախսերի հաշվառման համար օգտագործվում է 731
«Արտասովոր ծախսեր» ակտիվային առաջին կարգի հաշիվը: 731 «Արտասովոր
ծախսեր» հաշիվը դեբետագրվում է արտասովոր ծախսեր արտացոլելիս, և
կրեդիտագրվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում, կուտակված ծախսերը
ֆինանսական արդյունքի հաշվին դուրս գրելիս:
731 «Արտասովոր ծախսեր» հաշիվը դեբետով թղթակցում է հետևյալ
հաշիվների կրեդիտի հետ
Դտ 731 «Արտասովոր ծախսեր»
Կտ 111 «Շահագործման մեջ գտնվող մաշվող հիմնական միջոցներ»
Կտ 113 «Շահագործման մեջ չգտնվող հիմնական միջոցներ»
Կտ 122 «Ներդրումային գույք»
Կտ 211 «Նյութեր»
Կտ 212 «Աճեցվող և բտվող կենդանիներ»
Կտ 213 «Արագամաշ առարկաներ»
Կտ 214 «Անավարտ արտադրություն»
Կտ 215 «Արտադրանք»
Կտ 216 «Ապրանքներ»
Կտ 251 «Դրամարկղ»
և կրեդիտագրվում Է’
Դտ 331 «Ֆինանսական արդյունք»
Կտ 731 «Արտասովոր ծախսեր»

318 ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика