дома » Рефераты » ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ
ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

23.7. ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum.

Рефераты. Редкие книги.

Ледниковый период. Екатерина Варнава и Максим Маринин — «Ari Im Sokhag». — Արի իմ սոխակ:

Արտադրական ծախսումների ամփոփ հաշվառումը կատարվում է
ծախսումնեի սինթետիկ հաշվառման տվյալների հիման վրա: Յուրաքանչյուր
արադրատեսակի (կալկուլյացիայի օբյեկտի) համար բացված կալկուլյացիոն
հաշվում հավաքվում Է թողարկման տվյալ ծավալի վրա կատարված ծախսումների
գումարը: Թողարկված արտադրանքի ինքնարժեքը հաշվարկվում է հետևյալ
բանաձևով’

ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ
ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Ի — թողարկված արտադրանքի/աշխատանքների, ծառայության/ ինքնարժեք
Ա Ակ -անավարտ արտադրության սկզբնական մնացորդ
О -հաշվետու ժամանակահատվածում կատարված ծախսումներ
Ավմ -անավարտ արտադրության վերջնական մնացորդ
Խ -անուղղելի խոտանի ինքնարժեք

480 ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ
ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Թ — վերադարձվող արտադրական թափոններ,
Օ գն- գերնորմատիվային ծախսումներ |
Բանաձևից հետևում է, որ ինքնարժեքի ճշտությունը պայմանավորված է
անավարտ արտադրության մնացորդի որոշման և գնա հատ մաս
հավաստիությունից:
Անավարտ արտադրություն Է համարվում այն արտադրանքը, որը չի սւնցկ
տեխնոլոգիայով նախատեսված բոլոր փուլերը և չի համապատասխանած
տեխնիկական պայմաններին, չի մուտքագրվել պատրաստի արտադրանքի
պահեստ կամ հանձնվել գնորդին: Անավարտ արտադրության մնացորդը որոշվում է
հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին կատարված գույքագրման միջոցով:
Գույքագրման ակտում նշվում к անավարտ արտադրատեսակների քանակն ըսա
ավարտված օպերացիաների: Դրա հիման վրա կատարվում է անավարտ
արտադրության գնահատումը: Հաշվարկները հեշտացնելու նպատակով
թույլատրվում Է անավարտ արտադրությունը գնահատել ուղղակի նյութական և
աշխատանքային ծախսումների գումարով: Արտադրության ծախսումների ամփոՓ
հաշվառման նպատակով կազմվում են հետևյալ հաշվապւսհակաՕ
ձևակերպումները:
Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին անավարտ արտադրությսւ6
սկզբնական մնացորդը փոխանցվում Է 811 հաշվին, ձևակերպվում Է’
Դտ 811 «Հիմնական արտադրություն»
Կտ 214 «Անավարտ արտադրություն»
Հաշվետու ժամանակաշրջանում 811 հաշվի դեբետում հավաքված ուղղակի ն
անուղղակի արտադրական ծախսումների մի մասը վերագրվում Է պատրաստի
արտադրանքին, իսկ մյուս մասը դուրս Է գրվում անավարտ արտադրությաճ
մնացորդին: Անավարտ արտադրության վերջնական մնացորդին վերագրված
ծախսումների գումարով ձևակերպվում Է’
Դտ 214 «Անավարտ արտադրություն»
Կտ 811 «Հիմնական արտադրություն»
Ծախսումների ամփոփ հաշվառման ժամանակ անուղղելի խոտանի
ինքնարժեքը դուրս Է գրվում և վերագրվում ժամանակաշրջանի ծախսերին:
Հայտնաբերված անուղղելի խոտանի ինքնարժեքով ձևակերպվում Է’
Դտ 714 «Գործառնական այլ ծախսեր»
Կտ 811 «Հիմնական արտադրություն»:
Նույն ձևով թողարկված արտադրանքի ինքնարժեքը նվազեցվում Է
գերնորմատիվային ծախսումների գումարով:
Թողարկված արտադրանքի փաստացի ինքնարժեքով ձևակերպվում Է’
Դտ 215 «Արտադրանք»
Կտ 811 «Հիմնական արտադրություն»
Պատրաստի արտադրանքի ծասխումները դուրս գրելուց հետո, հիմնակաՕ
արտադրության հաշիվը փակվում Է:

481 ԱՐՏԱԴԱՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ
ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ — ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Hashvapahutyun. Hashvapahakan hashvarum. Karavarchakan hashvarum. Inqnarjeqi hashvark.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Свежие записи

СтатистикаЯндекс.Метрика